Nowy numer 49/2020 Archiwum

Unia pomaga małym

Planujesz założenie własnego przedsiębiorstwa lub chcesz rozwinąć to, które już posiadasz - śpiesz się. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dofinansowanie.

Dotacje przeznaczone są dla przedsiębiorców planujących założenie, zmodernizowanie lub rozbudowanie istniejącego już mikroprzedsiębiorstwa. Warunkiem jest, by miejsce zamieszkania, siedziba firmy lub jej oddział znajdowały się na terenie wiejskim, wiejsko-miejskim lub miejskim. Jeśli chodzi o obszary wiejsko-miejskie i miejskie, to liczba mieszkańców w miastach nie może przekraczać 5 tysięcy. Na przykład jeżeli na terenie gminy wiejsko-miejskiej znajduje się parę sołectw i miasto z większą niż 5 tysięcy liczbą mieszkańców, to z dotacji mogą skorzystać osoby i mikroprzedsiębiorstwa tylko z obszaru sołectw. Ważna jest też definicja mikroprzedsiębiorstwa – to firma zatrudniająca poniżej 10 osób i posiadająca obrót lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 2 mln euro. Tylko przedsiębiorstwa spełniające takie warunki mogą otrzymać dofinansowanie.

Jest o co walczyć
ARiMR na dofinansowanie przeznaczyła ponad 1,2 mld zł. Pieniądze zostały podzielone na regiony. Największe kwoty przypadły województwom: mazowieckiemu, małopolskiemu, wielkopolskiemu i podkarpackiemu. Chociaż zainteresowanie jest duże, wniosków w pierwszych dniach wpłynęło niewiele. Jeśli w regionach pieniądze nie zostaną wyczerpane, zostaną ogłaszone kolejne nabory. Warto zatem śledzić stan środków przypadających na dane województwo na stronie www.arimr.gov.pl, gdzie w zakładce Aktualności na bieżąco zamieszczane są informacje dotyczące ilości złożonych wniosków i skali wykorzystania pieniędzy.

Chociaż wsparciem zostały objęte przede wszystkim tereny wiejskie, dofinansowanie działalności nie musi być związane bezpośrednio z rolnictwem. Wśród działań niezwiązanych z rolnictwem wymienione zostały m.in.: usługi dla ludności, sprzedaż hurtowa lub detaliczna, usługi transportowe czy komunalne, roboty i usługi budowlane, instalacyjne, rachunkowość, doradztwo, usługi informatyczne oraz magazynowanie i przechowywanie towarów. Dzięki dotacji można również rozwinąć lub założyć mikroprzedsiębiorstwo związane ze sportem i rekreacją, rzemiosłem czy rękodzielnictwem, usługami turystycznymi oraz produkcją materiałów energetycznych z biomasy. Na dofinansowanie mogą też liczyć przedsiębiorcy świadczący usługi dla gospodarstw rolnych i leśnictwa oraz zajmujący się przetwórstwem produktów rolnych lub leśnych.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama