Nowy numer 5/2023 Archiwum

Prawda czy fałsz? 20 pytań z wiedzy o Biblii - odpowiedzi

Sprawdź prawidłowe odpowiedzi w naszym quizie!

QUIZ: Prawda czy fałsz? 20 pytań z wiedzy o Biblii

Odpowiedzi:

1
Zgodnie z Księgą Rodzaju Adam i Ewa mieli trzech synów: Kaina, Abla i Seta.
[prawda]

2
Zgodnie z poematem o stworzeniu człowiek został stworzony szóstego dnia, a pierwsze wypowiedziane do niego słowa Boga brzmią: „z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść…”
[fałsz; pierwsze słowa z poematu to: Bądźcie płodni…]

3
Po ustaniu potopu Noe złożył Bogu ofiarę całopalną.
[prawda]

4
Po walce z Jakubem Bóg objawił Mu swoje imię mówiąc: „JESTEM, KTÓRY JESTEM”
[fałsz; Te słowa usłyszał Mojżesz]

5
Opis wędrówki Izraelitów przez pustynię znajdujemy w Księdze Wyjścia i w Księdze Liczb, natomiast Księga Kapłańska zawiera przepisy, które Mojżesz otrzymał pod górą Synaj.
[prawda]

6
Księga Jozuego opowiada o zdobyciu przez Izraelitów ziemi Kanaan oraz o początkach panowania Dawida w Jerozolimie.
[fałsz; tylko o zdobyciu ziemi]

7
Król Dawid był ojcem króla Saula.
[fałsz]

8
W Księdze Psalmów znajdujemy 150 psalmów.
[prawda]

9
Czterej „prorocy więksi” to: Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel.
[prawda]

10
Prorok Jonasz został posłany, by głosić nawrócenie mieszkańcom Niniwy.
[prawda]

11
Tradycja mówi, że Mateusz, autor jednej z czterech ewangelii, był celnikiem powołanym przez Jezusa w Kafarnaum.
[prawda]

12
Chrzest Jezusa został opisany jedynie przez dwóch Ewangelistów: Mateusza i Łukasza.
[fałsz; przez wszystkich 4]

13
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było słowo” – tymi słowami rozpoczynają się Dzieje Apostolskie.
[fałsz; Ewangelia Jana]

14
W Nowym Testamencie znajdziemy listy św. Pawła napisane do wspólnot w następujących miastach: Rzym, Antiochia, Korynt, Filippi, Tesalonika, Efez.
[fałsz; brak Antiochii]

15
Dzień Pięćdziesiątnicy i zesłanie Ducha Świętego został opisany w Dziejach Apostolskich.
[prawda]

16
W Nowym Testamencie znajdujemy dwa listy, których autorstwo przypisuje się św. Janowi.
[fałsz; 3 listy]

17
Z Ewangelii św. Mateusza dowiadujemy się o tym, że Joachim i Anna byli dziadkami Jezusa.
[fałsz; o tym mówi apokryf Protoewangelia Jakuba]

18
Z Listu do Rzymian możemy się dowiedzieć m.in. o planowanej przez św. Pawła podróży do Hiszpanii.
[prawda]

19
Hymn o miłości znamy z Drugiego Listu do Koryntian.
[fałsz; znamy go z Pierwszego Listu do Koryntian]

20
Apokalipsa św. Jana to ostatnia księga Nowego Testamentu.
[prawda]

Prawda czy fałsz? 20 pytań z wiedzy o Biblii - odpowiedzi   Józef Wolny / Foto Gość

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy