GN 2/2021 Archiwum

Proszę nie mówić: unieważnienie

"Kościelny rozwód"? "Unieważnienie małżeństwa"? Bzdura. Nie ma czegoś takiego. Małżeństwo w Kościele katolickim jest nierozerwalne. Czasami jednak można uznać, że nie zostało zawarte. Nieprawdą jest również, że Benedykt XVI zaostrzył w tej kwestii kościelne prawo.

Sprawiedliwość przed współczuciem
Instrukcja Dignitas connubii została ogłoszona niespełna dziesięć dni po dorocznym spotkaniu Jana Pawła II z Rotą Rzymską, czyli „trybunałem ustanowionym przez Biskupa Rzymskiego dla przyjmowania apelacji”. W czasie spotkania 29 stycznia Ojciec Święty przestrzegał, że „interesy indywidualne i zbiorowe mogą skłonić strony do uciekania się do kłamstwa, a nawet korupcji w celu osiągnięcia pozytywnego dla siebie orzeczenia”.

Jan Paweł II mówił, że zdarza się, że w procesach kanonicznych do głosu dochodzą „interesy nie mające na celu ustalenia prawdy”. Sygnalizował też, że „w imię rzekomych wymagań duszpasterskich pojawiły się głosy proponujące, aby uznać za nieważne związki całkowicie nieudane”. Ojciec Święty zaakcentował, że aby działać sprawiedliwie, nie można kierować się fałszywym współczuciem.

Kard. Julián Herranz, przewodniczący Papieskiej Rady Interpretacji Tekstów Prawnych, prezentując 8 lutego br. instrukcję Dignitas connubii, nazwał ją przewodnikiem w procesach kanonicznych o orzeczenie nieważności małżeństwa. Opinię tę potwierdza ks. Kośnik, który wbrew prasowym doniesieniom, że polscy prawnicy kościelni jej nie znają, już dawno zapoznał się z jej treścią.
Zdaniem ks. prał. Antoniego Stankiewicza, dziekana Roty Rzymskiej, dzięki instrukcji sędziowie kościelni, orzekający o nieważności małżeństwa, będą mieli „poczucie pewności, że tak właśnie należy postąpić”.

Według ks. Stankiewicza, instrukcja precyzuje między innymi, na czym polega niezdolność psychiczna, na którą często (odwołując się do kanonu 1095 KPK) powołują się osoby występujące o stwierdzenie, iż ich małżeństwo nie zostało ważnie zawarte. „To musi być poważna anomalia, a nie wada charakteru”, stwierdził dziekan Roty Rzymskiej.

« 1 2 3 4 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama