Nowy numer 20/2024 Archiwum

Kijów: Zwierzchnik grekokatolików wzywa do obrony ojczyzny

Ukraina, którą świat słusznie nazwał „ziemiami skrwawionymi”, która wiele razy była zroszona krwią męczenników i bojowników o wolność i niepodległość swojego narodu, wzywa nas dziś do obrony naszej Ojczyzny – napisał w odezwie do narodu arcybiskup większy kijowsko-halicki i zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), abp Światosław Szewczuk.

Zwracając sił do swych rodaków abp Szewczuk stwierdza: „Zdradziecki wróg, pomimo swoich zobowiązań i zapewnień, łamiąc podstawowe normy prawa międzynarodowego, jako niesprawiedliwy agresor postawił stopę na ziemi ukraińskiej, niosąc ze sobą śmierć i zniszczenie. Nasza Ukraina, którą świat słusznie nazwał «ziemiami skrwawionymi», tak wiele razy zroszona krwią męczenników i bojowników o wolność i niepodległość swojego narodu, wzywa nas dzisiaj do obrony naszej Ojczyzny, naszej godności przed Bogiem i ludzkością, naszego prawa do istnienia i prawa do decydowania o własnej przyszłości” – stwierdza zwierzchnik grekokatolików.

Abp Szewczuk podkreśla obowiązek obrony swojej ziemi, narodu, państwa oraz rodziny, języka i kultury, historii. „Jesteśmy narodem pokojowym, który miłuje dzieci wszystkich narodów miłością chrześcijańską, bez względu na pochodzenie czy wyznanie, narodowość czy religię. Nie naruszamy cudzych praw i nikomu nie grozimy, ale nie mamy prawa nikomu oddawać tego, co nasze! W tym historycznym momencie głos naszego sumienia wzywa nas wszystkich do opowiedzenia się za wolnym, zjednoczonym i niepodległym państwem ukraińskim!” – pisze arcybiskup większy kijowsko-halicki.

Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików przypomina, że historia ostatniego stulecia uczy, iż wszyscy, którzy rozpoczęli wojny światowe, przegrali je, a bałwochwalcy wojny przynieśli jedynie zniszczenie i upadek własnym państwom i narodom. Jest przekonany, że Bóg da zwycięstwo jego niesprawiedliwie napadniętym rodakom.

„Nasz Święty Kościół-Męczennik zawsze był, jest i będzie ze swoimi ludźmi! Ten Kościół, który już przeżył śmierć i zmartwychwstanie, jako Ciało Chrystusa Zmartwychwstałego, nad którym śmierć nie ma władzy, Pan dał swemu ludowi w wodach chrztu naddnieprzańskiego. Od tego czasu historia naszego ludu i jego Kościoła, historia jego zmagań wyzwoleńczych, historia wcielenia Słowa Bożego i przejawiania się Jego ducha prawdy w naszej kulturze splotły się na zawsze. I w tym dramatycznym momencie nasz Kościół jako matka i nauczycielka jest i będzie ze swoimi dziećmi, będzie je chronił i służył im w Imieniu Boga! W Bogu jest nasza nadzieja i jego darem będzie nasze zwycięstwo!” – stwierdził abp Szewczuk.

Arcybiskup większy kijowsko-halicki zaapelował o modlitwę do Boga o ocalenie Ukrainy, przyzywając wstawiennictwa męczenników i świętych.

SYTUACJA NA UKRAINIE: Relacjonujemy na bieżąco

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama