Nowy numer 07/2024 Archiwum

Franciszek: Jakże ważne jest uwolnienie sacrum od powiązania z pieniędzmi!

Do wystrzegania się obłudników i spojrzenia na ubogą wdowę, od której trzeba się uczyć miłości Boga i braci, a także uwolnienia sfery sacrum od powiazania z pieniędzmi zachęcił Ojciec Święty w rozważaniu przed niedzielną modlitwą „Anioł Pański”.

Papież tradycyjnie nawiązał do fragmentu Ewangelii czytanego w XXXII niedzielę zwykłą roku B (Mk 12, 38-44), mówiącego o „wdowim groszu”. Zauważył, że Ewangelia stawa nas wobec rażącego kontrastu: bogaci, którzy dają to, co im zbywa, aby ich widziano, i uboga kobieta, która bez ostentacji ofiarowuje wszystko, co ma. Wskazał, że musimy „strzec się” tych, którzy żyją wiarą w sposób dwulicowy, jak uczeni w Piśmie, aby nie stać się takimi jak oni; natomiast musimy „patrzeć” na wdowę, aby wziąć ją za wzór.

Franciszek zachęcił, aby nie budować swojego życia na kulcie wyglądu, zewnętrzności, na przesadnej trosce o własny wizerunek. A przede wszystkim - nie naginać wiary dla własnych korzyści. Mówiąc o uczonych w Piśmie, nadużywających swojej władzy i wykorzystujących ubogich stwierdził . „Jest to przestroga na wszystkie czasy i dla wszystkich, dla Kościoła i społeczeństwa, aby nigdy nie wykorzystywać swojej roli do druzgotania innych, aby nigdy nie zyskiwać kosztem najsłabszych! I czuwajmy, abyśmy nie popadli w próżność, abyśmy nie skoncentrowali się na pozorach, nie zatracili istoty rzeczy i nie żyli powierzchownie” - zaapelował Ojciec Święty i dodał: „wystrzegajmy się fałszu serca, obłudy, która jest niebezpieczną chorobą duszy!”.

Mówiąc następnie o ubogiej wdowie papież zauważył, że Pan Bóg potępia wyzysk owej kobiety, która, by złożyć ofiarę, musi wrócić do domu pozbawiona nawet tych niewielkich środków, jakie są jej potrzebne na utrzymanie. „Jakże ważne jest uwolnienie sacrum od powiązania z pieniędzmi!” – podkreślił Franciszek. Ojciec Święty zauważył również, że jest ona nauczycielką wiary. „nie idzie do świątyni, aby oczyścić swoje sumienie, nie modli się, aby być zauważoną, nie afiszuje się ze swoją wiarą, ale daje z serca, szczodrze i bezinteresownie. Jej monety brzmią piękniej niż wielkie ofiary bogaczy, ponieważ wyrażają życie szczerze oddane Bogu, wiarę, która nie żyje na pozór, ale opiera się na bezwarunkowym zaufaniu. Uczmy się od niej: wiary bez ozdóbek zewnętrznych, ale szczerej wewnętrznie; wiary wyrażającej się w pokornej miłości Boga i braci” – zachęcił papież przed odmówieniem modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy