Nowy numer 49/2023 Archiwum

Komisja ds. pedofilii: Brak danych nt. przemocy seksualnej wobec osób z niepełnosprawnością

Brak jest danych na temat zjawiska przemocy seksualnej wobec osób z niepełnosprawnością, przypadki takie są zgłaszane rzadko - podała Państwowa Komisja ds. pedofilii, która o kwestii takiej przemocy wobec dzieci z niepełnosprawnością intelektualną rozmawiała z Fundacją Brata Alberta.

"Osoby z niepełnosprawnością intelektualną – w tym małoletnie poniżej 15 lat - znacznie częściej mogą doświadczać przemocy seksualnej niż ich w pełni sprawni rówieśnicy. Tymczasem dane z badań nie mają odzwierciedlenia w oficjalnych statystykach ani w zgłoszeniach do Państwowej Komisji, co sugerować może, że wiele z tego typu przestępstw nie zostaje wyjaśnionych" - wskazała komisja w poniedziałkowym komunikacie.

Jak poinformowała, w Polsce brak jest danych na temat zjawiska przemocy seksualnej wobec osób z niepełnosprawnością, a przypadki takie są zgłaszane rzadko. Dodała, że tej kategorii ofiar dotyczy tylko osiem na blisko 500 zgłoszeń do Państwowej Komisji.

"Grupa ta jest szczególnie bezradna - z powodu stanu zdrowia może mierzyć się z istotnymi trudnościami przy zgłaszaniu doświadczanego cierpienia. Problemem jest też – niejednokrotnie niesłusznie zaznaczany - brak wiarygodności osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym skupianie się na ograniczeniach poznawczych, a nie na ochronie osoby pokrzywdzonej i ściganiu sprawcy" - wskazała komisja.

Jak przekazała, "specyfika przemocy seksualnej w tej grupie była tematem spotkania 20 października z kierownikami i dyrektorami ośrodków dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez Fundację im. św. Brata Alberta, w tym z prezesem Fundacji, ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim". Państwową Komisję reprezentował podczas spotkania jej przewodniczący Błażej Kmieciak.

"Rozmowy dotyczyły przyczyn molestowania seksualnego osób z niepełnosprawnościami, w tym małoletnich, specyfiki działań sprawców oraz obowiązku sprawdzania w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym kandydatów do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością" - zaznaczono. Dodano, że Kmieciak przestawił działania Państwowej Komisji dotyczące ochrony dzieci z tej grupy przed przemocą seksualną, w tym współpracę z pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawłem Wdówikiem.

Komisja dodała, że podczas spotkania z fundacją pojawiły się propozycje współdziałania w zakresie stworzenia mechanizmów większej ochrony dzieci z niepełnosprawnością przed wykorzystaniem seksualnym.

W komunikacie przypomniano, że Fundacja im. św. Brata Alberta działa od 1987 r. Działania Fundacji obejmują prowadzenie domów stałego lub dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic terapeutycznych, ośrodków adaptacyjnych, szkół oraz przedszkoli integracyjnych. Obecnie jest to 35 placówek z ponad 1200 wychowankami. "W maju 2018 r., w małopolskim Chełmku, utworzyła spółdzielnię, w której zatrudnione są osoby niepełnosprawne intelektualnie" - dodano.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama