Nowy numer 42/2021 Archiwum

Biznes rodzinom

– W świetle badań naukowych w Polsce i za granicą rodzina i więzi rodzinne są czynnikiem chroniącym przed wieloma problemami społecznymi i zjawiskami patologicznymi – mówi Błażej Marzoch, menedżer ds. projektów prorodzinnych w KGHM Polska Miedź S.A.

Nie ma wątpliwości, że dbanie o bezpieczeństwo i stabilność funkcjonowania własnej rodziny jest czymś uniwersalnym. Stworzenie odpowiednich warunków pro familia wpisuje się więc w strategię rozwoju mniejszych i większych firm oraz władz lokalnych. Jeśli obywatelom żyje się dobrze, ma to niewątpliwie odzwierciedlenie w efektywności pracy, a za tym idą przecież rosnące wyniki ekonomiczne. W interesie świata biznesu oraz samorządów jest zatem wspieranie najmniejszej komórki społecznej. Przykład KGHM udowadnia, że wspólne działania biznesu i samorządu mogą skutecznie rozwiązywać problemy społeczności lokalnych i budować kapitał społeczny w oparciu o potencjał rodziny, a pionierskie projekty mogą być skalowane przez firmy różnych rozmiarów. – Jako firma odpowiedzialna społecznie podejmujemy wszechstronne działania w obszarze szeroko rozumianego dobrostanu rodzin naszych pracowników, a także mieszkańców całego regionu – mówi Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź S.A. Zaznacza, że konsorcjum aktywnie włącza się w akcje prorodzinne wzmacniające więzi rodzinne, rozwijające różne kompetencje wychowawcze oraz wspomagające w radzeniu sobie z problemami w rodzinie. – Organizujemy konkursy i warsztaty dla rodziców oraz indywidualne poradnictwo ze specjalistami. Tworzymy dobry klimat dla rodziny i jesteśmy przykładem na to, że troska o człowieka, jego rodzinę i środowisko może iść w parze z realizacją ambitnych celów biznesowych – dodaje.

To się opłaca

Inwestycja w rodzinę skierowana do szerokiego grona odbiorców wzmacnia potencjał lokalny i zmniejsza skalę problematycznych zjawisk. Te działania mają charakter profilaktyczny, który zawsze jest opłacalny, choć czasem jest to widoczne dopiero w kilkuletniej perspektywie. – Koszty związane z negatywnymi skutkami problemów – uzależnienia, depresje, samobójstwa; zaprzestanie pracy, obsługa długów pracowników, straty w efektywności z powodu nałogów – są wielokrotnie wyższe niż koszty działań profilaktycznych – zaznacza Błażej Marzoch.

W KGHM wspieranie rodziny znajduje odzwierciedlenie w kilku punktach strategii biznesowej na lata 2019–2023, w której brane są pod uwagę zmiany demograficzne i społeczne oraz szybka urbanizacja. W obszarze strategicznym dotyczącym człowieka i środowiska głównym celem jest wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie wizerunku Grupy odpowiedzialnej społecznie. Działania prorodzinne mają długą tradycję w przedsiębiorstwie i są dobrze odbierane przez pracowników, samorządy, NGOs czy środowisko lokalne. Już to jest ogromną wartością. Ich opinia jest kluczowa w doborze takich a nie innych inicjatyw i projektów. Podkreśla przy tym, że tak naprawdę wsparcie rodziny jest dla przedsiębiorstwa czymś więcej. – Ich realizacja może być kluczem do tego, by działać profilaktycznie przeciw wielu zagrożeniom i problemom, z którymi stykamy się każdego dnia – zaznacza.

Dla wspólnego dobra

Działalność prorodzinna KGHM jest dwukierunkowa. Z jednej strony dotyczy osób zatrudnionych i ich rodzin, a z drugiej jest skierowana do całej społeczności lokalnej Zagłębia Miedziowego. Inicjatyw jest naprawdę wiele. Poza gratulacjami są upominki z okazji narodzin dzieci w rodzinach pracowników. W 11 oddziałach KGHM uruchomionych zostało 17 biblioteczek rodzica, w których można znaleźć kilkadziesiąt tytułów na tematy rodzicielskie. Oprócz tego cyklicznie udostępniane są inne materiały drukowane lub online, które pomagają w ciągłym rozwoju także w sferze pozazawodowej. Ponadto podczas szkoleń w ramach warsztatów Tato.Net wspierani są ojcowie, którzy mają też możliwość udziału w corocznym ojcowskim forum organizowanym przez tę samą fundację. Inną inicjatywą wspieraną przez KGHM jest akcja Dwie Godziny dla Rodziny z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin. Konkursy, wykłady online, tysiące rozdawanych gadżetów i przykład ze strony kierownictwa zwracają symbolicznie uwagę na wartość relacji, które każdy z nas tworzy z najbliższymi. W akcji w 2020 r. wzięło udział nie tylko 18 tys. pracowników KGHM Polska Miedź S.A., ale także pracownicy 18 spółek z Grupy KGHM.

KGHM interesuje się też dobrem całej społeczności lokalnej. – W KGHM inicjujemy programy społeczne, m.in. wspieramy rodzicielstwo zastępcze w Zagłębiu Miedziowym, angażujemy się w akcje wsparcia seniorów, rozwijamy wolontariat czy zapraszamy mieszkańców do poznania regionu dzięki aplikacji naMIEDZI. Łączymy cele biznesowe z troską o człowieka we wszystkich jego rolach zawodowych i społecznych – mówił podczas otwarcia „Mieć wpływ” – II Dolnośląskiej Konferencji CSR „Zrównoważony Rozwój w Służbie Rodziny i Człowieka” Adam Bugajczuk, wiceprezes zarządu KGHM ds. Rozwoju.

Koncern przeprowadził też m.in. badania wśród młodzieży szkolnej na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Wynika z nich, że rodzina jest czynnikiem chroniącym młode pokolenie przed wieloma zagrożeniami: nadużywaniem alkoholu, korzystaniem z narkotyków, depresją i myślami samobójczymi. Poza tym silne i serdeczne więzi rodzinne dodają energii i chęci do życia także dorosłym. Programy profilaktyczne takie jak: Szkoła Rodziców i Wychowawców, Program Wzmacniania Rodziny, Archipelag Skarbów realizowane w szkołach są skierowane nie tylko do uczniów, ale również podnoszą kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli, co przynosi wymierne efekty.

Skuteczność działań KGHM wspierają intensywny dialog i modelowa współpraca z samorządami. W styczniu 2020 r. KGHM i włodarze zdecydowanej większości lokalnych samorządów podpisali „Deklarację na rzecz rodziny w Zagłębiu Miedziowym”, co było potwierdzeniem zrealizowania wspólnych projektów i obietnicą ich rozszerzenia. W ramach wspólnych działań realizowane są projekty rozwijające kompetencje rodziców i uczniów, kształtujące postawy młodego pokolenia oraz profilaktyki zdrowia psychicznego.

Silni razem

To właśnie zdrowie psychiczne jest w ostatnim czasie ważnym elementem działalności prorodzinnej KGHM. Dziś bowiem nikt nie ma złudzeń, że obniżone stany emocjonalne i kryzysy depresyjne są udziałem wielu grup społecznych, łącznie z dziećmi, młodzieżą i ludźmi czynnymi zawodowo. Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, dyrektor naczelny ds. komunikacji w KGHM, zaznacza, że w czasie pandemii kilkukrotnie zwiększone zostało wsparcie finansowe na rzecz poradnictwa psychologicznego. – Zależy nam, aby pomagać mądrze, by nasze inicjatywy odpowiadały potrzebom mieszkańców, którzy dzięki nam poczują pozytywną zmianę – podkreśla.

Jedną z inicjatyw podejmowanych przez KGHM jest Tydzień Walki z Depresją. – Z badań 13-latków w Zagłębiu Miedziowym z 2019 r. wynika, że 47 proc. dziewcząt i 22 proc. chłopców deklarowało myśli samobójcze. Ten odsetek jest około 2 razy mniejszy wśród młodzieży, która rozmawia z rodzicami. Dlatego stawiamy na wzmacnianie więzi rodzinnych. Tydzień Walki z Depresją to istotne uzupełnienie naszych programów społecznych – zwraca uwagę Błażej Marzoch. Podczas kilku dni trwania TWzD z konsultacji skorzystało ponad 160 osób, w tym niektóre z kryzysem myśli samobójczych. W ramach wydarzenia specjaliści podczas otwartych wykładów online tłumaczyli, czym jest depresja, jak ją rozpoznać i gdzie szukać pomocy.

Zainteresowanie TWzD było kolejnym argumentem za poszerzeniem wsparcia. Z poradnictwa psychologicznego i telefonu zaufania oferowanego przez jeden z lokalnych NGO mogą korzystać seniorzy, ale również indywidualne osoby dorosłe oraz małżeństwa i całe rodziny. Poradnictwo obejmuje także terapie: uzależnień oraz rodzinną. Nie brakuje propozycji dla nauczycieli i pedagogów oraz kadry zarządzającej. KGHM proponuje również grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla dorosłych dzieci alkoholików.

Aktualnie KGHM jest inicjatorem programu przeciwdziałania depresji profilaktyki zdrowia psychicznego na terenie Zagłębia Miedziowego. W ciągu roku odbędzie się szereg indywidualnych konsultacji, wykładów i warsztatów, webinarów, superwizji w tematach szeroko pojętego zdrowia psychicznego. Najbliższy czas będzie pod tym względem bardzo intensywny, październik jest bowiem Miesiącem Zdrowia Psychicznego. W jego ramach zaplanowanych zostało wiele wydarzeń, które mają zwrócić uwagę na problemy współczesnego człowieka i zachęcić do podejmowania leczenia. Zaplanowano około 100 bezpłatnych pierwszych konsultacji (stacjonarnie i online), 4 wykłady (stacjonarnie i online) oraz kampanie w mediach społecznościowych, na które składać się będzie promocja przewodnika o psychoterapii oraz publikacja 4 podcastów na ten temat.

Wszelkich informacji związanych z propozycjami KGHM dla rodziny można zasięgnąć na stronie www.kghm.com/rodzina.•

Partnerem publikacji jest KGHM Polska Miedź S.A.

Biznes rodzinom

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama