Nowy numer 08/2024 Archiwum

Z prawdziwej ziemi

Niby zupełnie przez przypadek, ot tak, na chybił trafił, wpadł mi w ręce tekst sprzed lat, a mianowicie przemówienie Jana Pawła II do jego Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu.

Ponad 22 lata temu tenże święty papież stwierdził: „Istotnym aspektem współpracy między Kościołem a mediami jest refleksja etyczna, jaką proponuje Kościół, bez której świat środków społecznego przekazu, potencjalnie tak kreatywny, może zawierać i szerzyć destrukcyjne antywartości. Jest pocieszające, że po publikacji watykańskiego dokumentu »Etyka w reklamie« od ludzi mediów nadeszła sugestia, aby powstał podobny dokument, oferujący wskazówki etyczne w innych dziedzinach komunikacji społecznej. Presja kulturowa i finansowa w świecie mediów może niekiedy zamazywać wizję moralną, jaką powinny się one kierować. Zadanie to stanowi wyzwanie dla Papieskiej Rady. Ale jest to zadanie, które pozostaje w głębokiej zgodzie z zasadniczą misją Kościoła, jaką jest szerzenie Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym”. Zamazana wizja moralna? Destrukcyjne antywartości? W 1999 roku, gdy Jan Paweł II wypowiadał te słowa, media społecznościowe zaledwie raczkowały, a wielcy giganci mieli nadejść dopiero w XXI wieku. Cóż powiedzieć dzisiaj na te przestrogi papieża, gdy zamazana wizja moralna i destrukcyjne antywartości sięgają w nich szczytów absurdu? Zdjęcia, których nikt nie powinien robić, o oglądaniu nie wspominając, takie przedstawiające ludzki dramat, krew, śmierć? Drobiazg – ktoś zawsze ma przy sobie telefon komórkowy, a ekskluzywny post na stronie głównej przyciągnie tysiące. Wnioski wyprowadzone skądinąd, oparte bardziej na założonych z góry tezach, zwłaszcza takich „pod wydawcę”? Żaden problem – kłamstwo ma się dzisiaj świetnie. Szkoda, że wielu w nie wierzy.

Zapewne uważnego Czytelnika może zdziwić, iż numer wydany na uroczystość Wniebowzięcia rozpoczynam dość gorzkimi przemyśleniami, niemniej jednak „refleksja etyczna”, o której wspomniał Jan Paweł II, bardzo mnie zainspirowała. Odniosę ją do tej tajemnicy, która zawarta jest w dogmacie o wniebowzięciu: prawdy o człowieku (kobiecie o imieniu Maria) wyniesionym ponad innych ludzi ze względu na szczególną godność (Matki Bożej). To, co o Niej myślimy, piszemy, w co wierzymy, związane jest nierozłącznie z tą właśnie prawdą. A wierzymy, że uchroniona od zmazy grzechu pierworodnego została następnie z ciałem i duszą wzięta do nieba. Jedno wynika z drugiego. Trochę analogicznie jest z mówieniem o człowieku jako takim – jeśli gdzieś u podstaw zostanie popełniony jakiś błąd (mówi się o „błędzie antropologicznym”), to wszystkie wnioski następnie wyciągane z prawdą obiektywną wspólnego mają niewiele. Kiedy zaczyna się życie człowieka? Kiedy się kończy i kto może o tym decydować? Jaka jest, i czy w ogóle jest, granica wolności jednostki? To są zazwyczaj te podstawy, na których – przy fałszywych założeniach – łatwo zbudować chwiejne wieże. A takie w mediach (i nie tylko) stawia się ostatnio najchętniej. Świadomie piszę o tym w dniu, w którym wspominamy kierunek niebo. Z ziemi do niego najbliżej. Ale z prawdziwej ziemi. •

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Ks. Adam Pawlaszczyk

Redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego”, zastępca dyrektora Instytutu Gość Media.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. W latach 1998-2005 pracował w duszpasterstwie parafialnym, po czym podjął posługę w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach. W latach 2012-2014 był kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Od 1 lutego 2014 r. pełnił funkcję oficjała Sądu Metropolitalnego. W 2010 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie i uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Współpracował z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego i Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Katowicach w ramach formacji duchownych i świeckich w zakresie kościelnego prawa małżeńskiego oraz teorii prawa kościelnego. Szczególnie zainteresowany literaturą i muzyką, autor poezji, tekstów pieśni religijnych, artykułów i felietonów, współpracował z TVP, Radiem Katowice i Radiem eM.

Więcej artykułów ks. Adama Pawlaszczyka