W najnowszym Gościu: Bez odwrotu

Wyjaśniamy co wynika z ogłoszonego przez papieża Franciszka listu apostolskiego w formie motu proprio w sprawie stosowania liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 r.

W najnowszym Gościu Niedzielnym 29/2021
Gość Niedzielny

 

A także: 

Po pierwsze Konstytucja [Jacek Dziedzina]

W Europie spór o wyższość prawa unijnego nad krajowym lub krajowego nad unijnym ciągnie się od paru dekad. A ponieważ nie jest to tylko spór prawny – jak zauważa Jacek Dziedzina – ale głównie polityczny, wydaje się nierozstrzygalny. Jego źródło tkwi w sporze o to, czym Unia Europejska ma być: Europą Ojczyzn czy superpaństwem. Autor konstatuje, że powyższy spór mogłaby zakończyć tylko jedna rzecz: absolutnie jednoznaczny zapis w traktacie, definiujący bez żadnych wątpliwości, czym Unia jest i które prawo ma absolutne pierwszeństwo. Ale to oznaczałoby realny rozpad UE na co najmniej dwie unie. A ponieważ mimo wszystkich różnic nikt nie ma interesu w rozpadzie UE, to i decyzji o tak jednoznacznym zapisie nikt nie podejmuje – konkluduje autor tekstu.

 

Na nieoczywistych drogach [z o. Romanem Bieleckim rozmawia Jakub Jałowiczor]

O. Roman Bielecki, opowiadając o pielgrzymowaniu do Camino de Santiago, podkreśla, że pielgrzymka to życie w pigułce. „Cała sztuka polega na tym, żeby swojego doświadczenia nie zamykać w tych paru tygodniach drogi, ale przełożyć na codzienność po powrocie”. Tłumaczy, co to znaczy, że do Santiago zasadniczo idzie się samemu, dźwigając całe swoje życie, dosłownie i w przenośni. Dosłownie, bo wszystko, co potrzebne, trzeba nieść na plecach. W przenośni, bo to mierzenie się z tym, kim się jest.

 

Bez odwrotu [ks. Adam Pawlaszczyk]

Papież Franciszek 16 lipca br. ogłosił list apostolski w formie motu proprio w sprawie stosowania  liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 r. Listem tym ograniczył możliwość sprawowania tej liturgii, stwierdzając, że od teraz jedynym wyrazem zasady modlitwy rzymskiego rytu są księgi liturgiczne promulgowane przez świętych papieży Pawła VI i Jana Pawła II. Autor tekstu zauważa, że zmiana jest zasadnicza, gdyż od 2007 r. do teraz, obok zwyczajnej formy sprawowania Eucharystii, można było szeroko stosować formę nadzwyczajną (ryt trydencki). Ks. Pawlaszczyk podkreśla, iż nie oznacza to, że nie będzie można w ogóle jej stosować, jednak zezwolenia udzielić może jedynie biskup diecezjalny, po upewnienie się, że proszący o to nie wykluczają ważności i prawowitości reformy liturgicznej, nakazów Soboru Watykańskiego II i Magisterium Kościoła.

 

Późny wiek – nowe zaproszenie [Franciszek Kucharczak]

Papież ustanowił Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych przypadający na czwartą niedzielę lipca. Wybór nie jest przypadkowy, ponieważ znajduje się blisko liturgicznego wspomnienia świętych Joachima i Anny, małżonków, którzy w swojej starości zostali dziadkami Pana Jezusa. Autor artykułu przytacza słowa papieża o tym, że nie istnieje wiek emerytalny, jeśli chodzi o zadanie głoszenia Ewangelii. Nigdy nie można zrezygnować z zadania przekazywania tradycji wnukom.  

 

Jak zneutralizować język [Piotr Legutko]

Język polski jest „binarny do bólu”, a nasza gramatyka „silnie zgenderyzowana”. Czyja to opinia? Rady Języka Neutralnego – ciała samozwańczego, komunikującego się ze światem za pośrednictwem strony zaimki.pl Stronę redagują „autorszcza”, czyli osoby, których płeć nie jest przesądzona. Albowiem „zwracanie do kogosia tak, jak sobie życzy, to wręcz podstawa relacji społecznych” – czytamy na stronie. Jak zwraca uwagę autor, jeśli ktoś myśli, że jest to zabawa, rodzaj hobby czy co najwyżej formułowanie postulatów niemających przełożenia na realną rzeczywistość językową – jest w błędzie. Poprzez te manipulacje na języku, jego orędownicy chcą realnej zmiany w myśleniu i działaniu ludzi. Piotr Legutko wskazuje, że neutralizowanie polszczyzny będzie trudniejsze w przypadku osób zakorzenionych w literaturze. Im większy zasób słownictwa, świadomość językowa i kapitał kulturowy, tym trudniej ulec tęczowej presji – puentuje autor. 

 

« 1 »