Nowy numer 3/2021 Archiwum

Kociewskie Centrum Kultury – trwają prace remontowo budowlane

Pelplin od wielu miesięcy jest areną rozlicznych działań, zmierzających do uczynienia z miejscowości na powrót tego, czym była od samego początku – kulturotwórczym centrum Kociewia i Pomorza.

 

Miasto, choć niewielkie, jest autentyczną perłą, nie tylko regionu, ale i Polski. Znajduje się tu zabytkowy pocysterski kompleks klasztorny, jeden z lepiej zachowanych w kraju. Jego główny obiekt – Bazylika katedralna – jest jednym z najwybitniejszych osiągnięć gotyku ceglanego. Wnętrze świątyni wypełniają bezcenne dzieła barokowej sztuki sakralnej, zarówno malarstwa, jak i snycerki – na czele z ołtarzem głównym, największym w Polsce. Z kolei unikalnym na skalę europy jest zespół zabytków techniki z XVII w., który zachował się na poddaszu kościoła. Całości dopełniają bogate zbiory pobliskiego Muzeum oraz Archiwum – z ich bezdyskusyjnie największym skarbem, jakim jest jedyny w Polsce egzemplarz Biblii Gutenberga. Cały kompleks pocystersko-katedralny już w 2014 r. uznany został Pomnikiem Historii Prezydenta RP.

Ośrodek z obiektem tej rangi ma potencjał, by stać się ważnym punktem na turystycznej mapie tak regionu, jak i Polski. W tym celu Diecezja Pelplińska przygotowała spójną strategię rozwoju Pelplina jako regionalnego ośrodka kultury i turystyki. Na terenie pocysterskiego opactwa realizowane są obecnie aż trzy projekty, dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednym z nich jest utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury, instytucji, która ma być animatorem i koordynatorem wydarzeń kulturalnych w mieście – zarówno tych już organizowanych, jak i dopiero planowanych.

W ramach swych zadań KCK będzie odpowiedzialne za przygotowanie nowej, uatrakcyjnionej i wzbogaconej oferty kulturalno-edukacyjnej, przeznaczonej zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców. Jej program przewiduje między innymi spacery po opactwie wraz z przewodnikiem, warsztaty historyczne, warsztaty edukacyjno-artystyczne, zajęcia etnograficzne, warsztaty muzyczne, klub książki, konkursy wiedzy o opactwie cysterskim, Pelplinie i Kociewiu, cztery wystawy stałe.

Projekt powołania KCK przewiduje również gruntowne remonty trzech obiektów na terenie dawnego opactwa, w tym dwu zabytkowych: Domu Bramnego, którego najstarsza część powstała jeszcze w XV wieku, XIX-wiecznego Domu Sióstr oraz pochodzącego z lat ’80 budynku biblioteki. Obiekty znajdą się pod zarządem KCK – w Domu Bramnym funkcjonuje Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej, natomiast w dawnym Domu Sióstr powstanie Dom Artysty, a w bibliotece – Kociewskie Centrum Edukacji i Kultury (KCEK). Obiekty staną się zapleczem lokalowym zarówno dla wszelkich wydarzeń kulturalnych, jak i stałych działań edukacyjnych KCK. Istotnym elementem działalności nowej instytucji będzie również wspomaganie rozmaitych lokalnych inicjatyw kulturalnych, między innymi poprzez udostępnianie pomieszczeń innym organizacjom dla ich własnej działalności o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

Obecnie roboty budowlane trwają przy wszystkich obiektach objętych projektem. Prace rozpoczęto od współczesnego budynku dawnej biblioteki, bowiem to właśnie on znajdował się w najgorszym stanie. Usytuowany bezpośrednio nad Wierzycą jest stale narażony na zawilgocenie i niszczenie. Wzmocnienia pilnie wymagała sama konstrukcja budynku, wyremontowano także jego dach. Na zaawansowanym etapie są również na szeroką skalę zakrojone prace przy adaptacji wnętrz do nowej funkcji w ramach KCK. Wymieniane są okna, posadzki, drzwi, zmodernizowano instalacje elektryczną i sanitarną. Budynek zostanie dodatkowo rozbudowany o klatkę schodową, a także zyska nową elewację, która pozostając nowoczesną, będzie zarazem tworzyć harmonijną całość z gotyckimi zabudowaniami opactwa.

Od początku tego roku postępują również prace przy Domu Bramnym – bezcennym zabytku, będącym przez wieki głównym wejściem na teren opactwa. Wykonano już kluczowy dla zachowania zabytku remont dachu z blacharką, a obecnie roboty przeniosły się do wnętrza, gdzie wzmocniono stropy oraz zmodernizowano instalacje elektryczną i sanitarną. Trwa wymiana tynków i posadzek, powstaną także toalety dostosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne. Program robót przewiduje jeszcze między innymi odnowienie elewacji.

Ostatnim budynkiem remontowanym w ramach projektu utworzenia KCK jest dawny Dom Sióstr, w którym powstanie Dom Artysty. Również on narażony jest na stałe zawilgocenie, dlatego prace rozpoczęto od osuszenia murów i założenia izolacji przeciwwilgociowej. Na kolejnych etapach przeprowadzone będą naprawy więźby dachowej, a także gruntowna przebudowa wnętrz, przystosowująca obiekt do nowej funkcji. Powstaną nowe pomieszczenia oraz klatka schodowa, wymienione będą posadzki i drzwi wewnętrzne, modernizacji ulegną wszystkie instalacje: grzewcza, sanitarna, elektryczna i wentylacyjna.

Wszystkie budynki zostaną też wyposażone w nowoczesne systemy przeciwpożarowe i monitoring. Całość prac budowlanych zwieńczy zagospodarowanie terenu, na którym znajdują się budynki objęte projektem. Powstanie 1000 m2 trawników, przy których pojawią się nowe ławki, donice, kosze na śmieci.

Przypomnijmy: w grudniu 2017 r. projekt Diecezji Pelplińskiej pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie” uzyskał dzięki pozytywnej decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w wysokości 12.482.821,83 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 14.685.672,75 zł.

Kociewskie Centrum Kultury – trwają prace remontowo budowlane

Artykuł sponsorowany

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..
TAGI:

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama