Nowy numer 38/2023 Archiwum

Sejmowa Komisja za rozszerzeniem pomocy państwa w zw. z COVID-19 na kolejne branże

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zarekomendowała, by Sejm poparł poprawki, których celem będzie rozszerzenie pomocy państwa w związku z koronawirusem na kolejne branże w tym m.in. o muzea i uzdrowiska w ramach tzw. tarczy branżowej.

Komisja, która rozpoczęła posiedzenie w środę późnym wieczorem, przez blisko pięć godzin procedowała, nad złożonymi podczas drugiego czytania poprawkami (blisko 100) do projektu tzw. tarczy branżowej. Chodzi o poselską nowelę ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Komisja polityki społecznej ostatecznie zarekomendowała Sejmowi, by przyjął część poprawek, które zgłoszone zostały przez klub PiS.

Posłowie poparli zmianę, która - jak tłumaczył wiceminister w rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak - pozwoli dofinansować na 3 miesiące miejsca pracy w określonych branżach dotkniętych przez koronawirusa ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (zgodnie ze znajdującą się w poprawce klasyfikacją PKD). Wiceminister tłumaczył, że odpowiednie zmiany, które uzyskały poparcie komisji w tej sprawie pozwolą też na wydanie odpowiedniego rozporządzenia rozszerzającego ewentualny katalog uprawnionych branż do otrzymania pomocy.

Poparcie uzyskała też zmiana, która rozszerzy - jak tłumaczył z kolei wiceminister kultury Jarosław Sellin - krąg beneficjentów jednorazowego świadczenia postojowego m.in. o muzea, a także o podmioty świadczące pozaszkolną edukację artystyczną.

Zgodnie z zarekomendowanymi poprawkami pomoc od państwa mają też uzyskać uzdrowiska.

W tym miejscu sejmowi legislatorzy wskazali jednak na błędy legislacyjne jakie mogą wyniknąć po poparciu przez Sejm pozytywnie zarekomendowanych przez komisję poprawek dot. pomocy finansowej. Jak tłumaczyli chodziło m.in. o dwa brzmienia tej samej jednostki redakcyjnej. Na tym etapie prac, czyli po drugim czytaniu, komisja nie mogła merytorycznie zmienić poprawek, a jedynie zarekomendować ich przyjęcie lub nie Sejmowi. Wiceminister Marek Niedużak zwrócił uwagę, że ten błąd będzie można jeszcze naprawić na późniejszym etapie prac, czyli w Senacie.

Komisja poparła też poprawkę, która mówi o zwolnieniu z płacenia składek m.in. na ZUS od - jak mówił Sellin - początku lipca do września, przez muzea oraz osoby świadczące usługi dla muzeów.

Posłowie nie zgodzili się z kolei m.in. na to, by to ZUS zamiast pracodawcy pokrywał koszty związane z nieobecnością pracownika m.in. w związku z jego kwarantanną. Nie było też zgody komisji na to, by przy udzielaniu pomocy państwa nie brać pod uwagę kryterium PKD. Posłowie nie poparli też pomysłu, by wydłużyć spłatę rat kredytów, leasingu firmom przeżywającym problemy zw. z koronawirusem. Większości nie uzyskała też poprawka znosząca limit, od której udzielana jest przez rząd rekompensata gminom z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej w zw. z COVID-19. Obecnie ten limit wynosi 10 tys. zł rocznie. Jak mówił wiceminister Niedużak rząd zastanawia się nad jego obniżeniem, tak by ewentualnie więcej gmin mogło skorzystać z rekompensaty. Zgody komisji nie uzyskał też pomysł, by w związku z pandemią obniżyć podatek VAT związany z wyżywieniem z 8 do 5 proc. Nie zgodzono się też na to, by kryterium przyznania pomocy był spadek przychodów firm o 20 proc.

Posłowie PiS, którzy są autorami projektu noweli wskazali w uzasadnieniu, że celem nowych przepisów jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa czy też ponoszą koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji. Chodzi o branżę gastronomiczną, a także fitness, targową, estradową, filmową, rozrywkową i rekreacyjną, fotograficzną i fizjoterapeutyczną. Większość z nich nadal odczuwa negatywne skutki wywołane ograniczeniami na początku pandemii w marcu-kwietniu 2020 r., a obecnie muszą sprostać kolejnym wyzwaniom wywołanym walką z COVID-19. Przykładowo, branża gastronomiczna nie może obecnie prowadzić działalności stacjonarnej.

W trakcie wcześniejszych prac nad projektem posłowie przyjęli kilka poprawek w tym jedną, która umożliwi starostom na podstawie umowy udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Mikroprzedsiębiorca będzie mógł uzyskać do 5 tys. zł bezzwrotnej dotacji, jeśli jego dochody spadły o 40 proc. w październiku albo listopadzie wobec przychodu uzyskanego w analogicznym okresie 2019 r.

Projektowana nowela określa m.in. termin do którego będzie można składać wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Zgodnie z propozycją, wnioski będą mogły być składane do 10 czerwca 2021 r.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Quantcast