Nowy numer 49/2023 Archiwum

Abp T. Kondrusiewicz przypomniał, że Bóg nigdy nie odwraca się od człowieka

Bóg nie odwrócił się od człowieka nawet wtedy, gdy człowiek odwrócił się od Niego, gdyż Jego miłosierdzie jest ogromne – przypomniał metropolita mińsko-mohylowski abp Tadeusz Kondrusiewicz.

Myśli te zawarł w liście do wiernych diecezji witebskiej z okazji kończącego się tam nawiedzenia figury św. Michała Archanioła - Patrona Białorusi. 21 września odbywały się tam uroczystości w ramach tej peregrynacji

Przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi nawiązał w swym przesłaniu do głębokiej symboliki obecności figury Archanioła w katedrze pod wezwaniem Jezusa Miłosiernego. Zwrócił uwagę, że "różne siły polityczne i społeczne proponują własne sposoby rozwiązania kryzysu, który niestety, jak na razie, nie przynosi owoców". Wiadomo jednak, że "przyczyną wszelkiego zła jest grzech i tak jak maleńki i niewidzialny koronawirus zmienił świat nie do poznania, podobnie i niedostrzegalny dla oka ludzkiego grzech zmienia człowieka tak, iż traci on złożony w nas przez Stwórcę obraz Boga" – podkreślił autor listu do duchowieństwa i wiernych diecezji.

Zaznaczył, że dlatego pierwszym krokiem na drodze do rozwiązania kryzysu winno się stać osobiste nawrócenie każdego człowieka i wspólne nawrócenie całego społeczeństwa. Zauważył, że nie na darmo pierwszymi słowami Jezusa do ludzi było wezwanie: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Bez przemiany duchowej, obejmującej nawrócenie do Boga i pełnienie uczynków miłosierdzia, nie można mówić o odnowie społeczeństwa.

Mówiąc o ogromie miłosierdzia Bożego, arcybiskup przypomniał, że chociaż człowiek odwrócił się od Boga, to On nie odwrócił się od człowieka. "Dlatego dzisiaj, w czasie tego niespotykanego kryzysu, jaki przeżywa nasz kraj, musimy zwracać się ku miłosierdziu Bożemu" – zachęcił przewodniczący episkopatu Białorusi.

Na zakończenie, korzystając z okazji, podziękował wiernym diecezji witebskiej za modlitwy o jak najszybsze zakończenie kryzysu społeczno-politycznego i w jego intencji, aby jak najszybciej mógł powrócić na Białoruś. "Sytuację, w jakiej się znajduję, odbieram jako jeszcze jedną próbę Bożą, jak krzyż, który Bóg włożył na moje ramiona. A w krzyżu jest nasza nadzieja" – zakończył swe przesłanie abp Kondrusiewicz.

W poniedziałek 21 września biskup witebski Aleh Butkiewicz przewodniczył w miejscowej katedrze Mszy św. w ramach wędrowania figury św. Michała Archanioła po diecezjach białoruskich. Przyjęto ją tam w ubiegłym tygodniu. Wierni modlą się za wstawiennictwem Księcia Zastępów Niebieskich m.in. o powstrzymanie prześladowania Kościoła katolickiego w swym kraju i o pokojowe rozwiązanie nękającego go kryzysu społeczno-politycznego. Bp Butkiewicz przewodniczył także wieczorem tegoż dnia Mszy św. w tej intencji w katedrze.

Z Witebska figura Patrona Białorusi udała się do Mińska i tam zakończy swą wędrówkę po kraju 29 bm. – w jego święto – w miejscowej katedrze pw. Najświętszego Imienia Maryi.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy