Nowy numer 32/2022 Archiwum

Stop dyskryminacji pracowników i doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim – petycja Ordo Iuris

Władze Uniwersytetu Warszawskiego zapowiedziały wdrożenie Planu Równości Płci – dokumentu, który pod pozorem promowania „równości i różnorodności” wprowadza założenia, mające w istocie charakter dyskryminujący i sprzeczny z polskim prawem, w tym z Konstytucją.

Dotyczy to zwłaszcza kwestii związanych z zatrudnieniem pracowników badawczo-dydaktycznych, rekrutacją na studia doktoranckie, a nawet z promocjami doktorskimi. Po wprowadzeniu Planu, pierwszeństwo w rekrutacji mogą mieć nie kwalifikacje osoby ubiegającej się o stanowisko, a jej płeć. Instytut Ordo Iuris zapowiedział przekazanie analizy dokumentu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na stronie maszwplyw.pl można także podpisywać petycję do rektora UW o odstąpienie od Planu. Apel poparł szereg organizacji społecznych i akademickich.

Plan Równości Płci stanowiący załącznik do zarządzenia Rektora UW prof. Marcina Pałysa ma być wdrażany w życie już w tym roku akademickim. Rektor zobowiązał władze uczelni do rozstrzygania konkursów na pracowników w oparciu o kryterium płci. W Planie wprost jest mowa o konieczności prowadzenia „akcji afirmacyjnej”, czyli nadaniu przywilejów w kształceniu i zatrudnieniu w oparciu nie o kwalifikacje, tylko przynależność do grupy. Te postanowienia ograniczają zarówno kobietom, jak i mężczyznom możliwość rozwoju i prowadzenia kariery zawodowej.

Plan narusza także prawo wyborcze w komisjach konkursowych. Według dokumentu, mają one „być zrównoważone płciowo bądź składać się z przedstawicielek i przedstawicieli obu płci”, a „przewodniczenie komisji konkursowej powinno być funkcją sprawowaną naprzemienne przez kobiety i mężczyzn (zmiana co kadencję)”. W dokumencie zadeklarowano także zrównanie liczby składanych przez kobiety i mężczyzn w poszczególnych jednostkach uniwersytetu projektów grantowych oraz liczby „przewodów doktorskich i obron doktoratów”. Nie wyjaśniono jednak celu wprowadzenia tych zapisów ani sposobu ich realizacji. Mogą to być kolejne obszary, w których kryterium płci uzyska pierwszeństwo przed kwestiami merytorycznymi.

Przyjęte postanowienia naruszają art. 32 Konstytucji, który stanowi, że „nikt nie może być dyskryminowany” w życiu społecznym i politycznym z jakiejkolwiek przyczyny, oraz z art. 33 ustawy zasadniczej, stwierdzający, że kobiety i mężczyźni mają równe prawa „do kształcenia, zatrudnienia i awansów”. Zasada równości kobiet i mężczyzn oraz zakaz dyskryminacji zostały również wyrażone w przepisach Kodeksu pracy.

„Rozwiązania, jakie znalazły się w Planie Równości Płci Uniwersytetu Warszawskiego budzą zasadnicze wątpliwości. Nie jest choćby jasne, jak Uniwersytet zamierza «wyrównać odsetek otwierania przewodów doktorskich oraz obron doktoratów przez kobiety i mężczyzn». Czy wynika z tego, że kryterium płci będzie miało pierwszeństwo wobec merytorycznej wartości rozprawy doktorskiej? Czy w takiej sytuacji utrudniana będzie kariera młodych naukowców, którzy znaleźli się w «nadreprezentowanej» grupie, czy też może dojdzie do promowania za wszelką cenę tych osób, które pomimo braku predyspozycji lub wystarczającego zaangażowania nie prezentują wysokiego poziomu merytorycznego prowadzonych badań, ale za to znajdują się w grupie «niedoreprezntowanej»? Takie rozwiązania nie mogą być akceptowane w demokratycznym państwie prawnym” – komentuje mec. Bartosz Zalewski z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Instytut zapowiedział również opracowanie analizy Planu Równości Płci Uniwersytetu Warszawskiego. Zostanie ona przedłożona Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W internecie można także podpisywać petycję do rektora UW o rezygnację z wdrożenia Planu. Apel poparły organizacje społeczne – Polski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej, Stowarzyszenie KoLiber, Fundacja Ratio et Dignitas, Stowarzyszenie Fidei Defensor, Młodzi dla Polski, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Fundacja im. Bolesława Pobożnego. Poparcia udzieliły również organizacje akademickie – Akademicki Klub Tradycji Katolickiej – PAX, Studenckie Towarzystwo Patriotyczne, Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum z Lublina, PK!A Silesia Superior, Koło Myśli Klasycznej UŚ, Koło Naukowe Ordo Iuris UŚ oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uczelni Łazarskiego.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama