Nowy numer 44/2020 Archiwum

Poznaj kandydatów

Przed pierwszą turą wyborów prezydenckich prezentujemy głównych kandydatów do tego urzędu z perspektywy kryteriów, jakie stawia katolicka nauka społeczna.

Kościół w swoim społecznym nauczaniu sformułował szereg kryteriów, którymi powinien kierować się katolik przy wyborach politycznych. Najważniejsze z nich to wyznawanie i realizowanie wartości fundamentalnych, podstawowych, które wyznaczają istotę człowieczeństwa i są podstawą życia społecznego. Chodzi przede wszystkim o kwestie natury moralnej, jak np. prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, z czego wynika zakaz aborcji i eutanazji, uznanie rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny czy prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Wartości te nie podlegają negocjacji, są niezmienne i mają uniwersalny charakter. Katolik nie powinien oddać głosu na osobę, która występuje przeciwko nim.

Drugą grupą kryteriów są kwestie życia społecznego. Tu naczelną zasadą jest przestrzeganie godności człowieka, a dalej zasady dobra wspólnego, solidarności, pomocniczości, własności prywatnej, sprawiedliwości i miłości społecznej, wolności, prawdy, uczestnictwa i preferencyjnej opcji na rzecz ubogich.

Na trzecim miejscu w hierarchii kryteriów są osobiste cechy kandydata. Na przykład jego wykształcenie, przygotowanie merytoryczne, doświadczenie, zdolność do dialogu czy wiarygodność.

W naszej analizie uwzględniliśmy sześciu kandydatów, którzy uzyskują największe poparcie w badaniach. Opieraliśmy się na wynikach sondażu przeprowadzonego przez CBOS na przełomie maja i czerwca br. Według niego poszczególni kandydaci uzyskali następujące poparcie: Andrzej Duda 48,6 procent, Rafał Trzaskowski 16,2 procent, Szymon Hołownia 11 procent, Władysław Kosiniak-Kamysz 4,3 procent, Krzysztof Bosak 4,2 procent i Robert Biedroń 1,8 procent. Według takiej kolejności będziemy przedstawiać kandydatów. 

ANDRZEJ DUDA

Kandydat PiS na prezydenta otwarcie deklaruje się jako przeciwnik aborcji, eutanazji czy uznania związków osób tej samej płci za małżeństwo. Pytany w rozmowie z GN, czy podpisze ustawę, która wyklucza prawo do zabijania nienarodzonych dzieci, bo są chore, odparł: „To są wspaniali ludzie, którzy swoim życiem mogą zrobić wiele dobrego. Podpiszę ustawę zakazującą aborcji eugenicznej, przede wszystkim aby wykluczyć prawo do zabijania dzieci z zespołem Downa”. W trakcie kampanii podpisał Kartę Rodziny, która stwierdza m.in., że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, pary homoseksualne nie powinny mieć prawa do adopcji dzieci oraz wprowadza zakaz propagowania ideologii LGBT w instytucjach publicznych. Za poparcie Karty Rodziny spotkał go ostry atak ze strony środowisk lewicowych. Można powiedzieć, że spełnia kryterium wierności wartościom fundamentalnym. Jednak środowiska pro-life stawiają mu zarzut, że jako prezydent nie podjął własnej inicjatywy na rzecz którejś z tych wartości, np. nie zaproponował ustawy zakazującej aborcji.

W kwestiach społecznych Andrzej Duda realizuje program Prawa i Sprawiedliwości, który odwołuje się do katolickiej nauki społecznej (KNS), realizując na przykład zasadę solidarności, sprawiedliwości społecznej czy pomocy ubogim. Sukcesy rządu Zjednoczonej Prawicy idą na jego konto. Krytycy wypominają mu zbyt dużą zależność od partii, która go popiera, a także udział w reformie wymiaru sprawiedliwości, która według nich odbywa się z naruszeniem konstytucji. Z obietnic, jakie składał, kandydując na urząd prezydenta w 2015 r., zrealizował m.in. wprowadzenie 500 Plus, obniżenie wieku emerytalnego czy likwidację gimnazjów, nie zrealizował m.in. zniesienia opodatkowania emerytur, podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł czy skutecznej pomocy „frankowiczom”.

Jest bardzo dobrze przygotowany do pełnienia najwyższych funkcji w państwie, jest doktorem prawa, był posłem w krajowym i europejskim parlamencie, wiceministrem, pracował w wielu instytucjach państwowych. Ma 48 lat, żonę i córkę. •

RAFAŁ TRZASKOWSKI

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta deklaruje, że nie podpisze ustawy ograniczającej obecnie istniejące prawo do aborcji. Jest zwolennikiem związków partnerskich, w tym dla osób homoseksualnych. Jako prezydent Warszawy podpisał Kartę LGBT i jest za tym, aby była ona wprowadzona w całej Polsce. Karta ta zawiera zobowiązania wobec środowisk homoseksualnych, m.in. wprowadzenie edukacji seksualnej według lewicowych standardów WHO, które deprawują dzieci, czy preferencje dla firm popierających postulaty środowisk LGBT. Warszawski ratusz wspiera finansowo in vitro, R. Trzaskowski objął patronatem paradę równości. Jego stosunek do wartości fundamentalnych jest więc sprzeczny z nauczaniem Kościoła, po ewentualnym zwycięstwie z pewnością będzie popierał postulaty zmierzające do przebudowy życia społecznego według ideologii gender.

W trakcie kampanii R. Trzaskowski ogłosił program, w którym najważniejsze są trzy punkty: lokalne inwestycje, czyste powietrze oraz równe szanse dla kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Postulaty te są zgodne z KNS. Wcześniej zapowiedział utrzymanie 500 Plus. Są to obietnice, więc nie można go z nich rozliczyć, natomiast można z tych, które zadeklarował, startując na prezydenta stolicy i pełniąc tę funkcję od 2018 r. Jego krytycy wymieniają wśród obietnic niespełnionych wybudowanie mieszkań na wynajem czy opłacanie przez miasto pobytu każdego dziecka w żłobku, a także, paradoksalnie, Kartę LGBT.

Siłą kandydata KO może być natomiast niechęć do PiS, która w drugiej turze może sprawić, że otrzyma poparcie od elektoratów pozostałych kandydatów. W kampanii powrócił do ostrej retoryki antypisowskiej.

Rafał Trzaskowski jest doktorem nauk humanistycznych, pełnił szereg funkcji publicznych, m.in. europosła i wiceministra, obecnie jest prezydentem Warszawy. Krytycy zwracają uwagę na nieudolność w rozwiązywaniu awarii oczyszczalni ścieków „Czajka”. Ma 48 lat, żonę i dwoje dzieci. •

SZYMON HOŁOWNIA

Deklaracje Szymona Hołowni dotyczące wartości fundamentalnych budzą kontrowersje. Z jednej strony mówi, że aborcja jest złem, ale opowiada się za istniejących kompromisem w tej sprawie. Jest przeciwnikiem metody in vitro, ale nie ma zamiaru jej zakazywać. Mówi, że jest przeciwnikiem małżeństw homoseksualnych, ale za rejestracją związków partnerskich, w tym tej samej płci. Istniejącą dwoistość pomiędzy wyznawanymi wartościami i deklaracjami co do ewentualnych przyszłych decyzji tłumaczy tym, że jego osobisty światopogląd nie powinien mieć wpływu na decyzje dotyczące całego narodu.

Program Sz. Hołowni streszcza się w trzech hasłach: solidarni, demokratyczni, zieloni, a ich rozwinięcie zawiera szereg ogólnych postulatów. Na przykład edukacja na miarę XXI wieku, dbanie o czyste powietrze i wodę czy wzmocnienie samorządów. Postulaty na tyle słuszne i ogólne, że mógłby się pod nimi podpisać każdy, poza tym mieszczą się w KNS. Kontrowersje zaczynają się, gdy Sz. Hołownia przedstawia metody ich realizacji, np. walka o czyste powietrze poprzez zaprzestanie wydobycia węgla. Mówi także, że wprowadzi rozdział Kościoła od państwa, gdyż obecnie jego zdaniem nastąpiło zbytnie zbliżenie obu tych podmiotów.

Szymon Hołownia jest kandydatem niezależnym, nie popiera go żadne ugrupowanie. Jego kampania jest bardzo dobrze prowadzona pod kątem PR-u, wysokie poparcie zawdzięcza również sprawnemu korzystaniu z mediów społecznościowych.

W przeszłości był dziennikarzem, publikował popularne książki poświęcone wierze, był także prezenterem w telewizji TVN. Prowadzi również działalność charytatywną i społeczną, m.in. założył fundację „Kasisi”, która kieruje domem dziecka w Zambii. Nie ma natomiast żadnego doświadczenia politycznego. Ma wykształcenie średnie, przez 5 lat studiował psychologię w warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, ale studiów nie ukończył. Ma 43 lata, żonę i córkę.•

WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ

Lider PSL uważa, że nie należy zmieniać przepisów dotyczących aborcji. Gdy w poprzedniej kadencji Sejmu zgłoszony został obywatelski projekt przewidujący możliwość aborcji do 12. tygodnia życia dziecka, zgłosił wniosek, aby został odrzucony w pierwszym czytaniu. W sprawach związków partnerskich uważa, że należy przeprowadzić referendum, ale deklaruje, że jest przeciwny małżeństwom homoseksualnym i adopcji przez nie dzieci. Jest zwolennikiem in vitro. „Uważam, że sztuczne zapłodnienie powinno być dozwolone i finansowane przez państwo” – mówił w rozmowie z GN w 2018 r. Deklaruje się jako przeciwnik ideologii gender. Poglądy W. Kosiniaka-Kamysza na wartości fundamentalne w większości przypadków są sprzeczne z nauczaniem Kościoła, choć nie jest on zwolennikiem wprowadzania światopoglądowej rewolucji, raczej zachowania istniejącego status quo.

W kwestiach życia społecznego lider PSL uważa się za chrześcijańskiego demokratę i deklaruje, że jest zwolennikiem KNS, co dla niego oznacza, że „państwo jest od tego, aby tworzyć bezpieczne ramy funkcjonowania dla obywateli, dawać tyle wolności, ile można, i pomagać tyle, ile trzeba”. Kandydat PSL ma bardzo rozbudowany program wyborczy w kwestiach społecznych, który mogłaby zaakceptować większość kandydatów, np. podniesienie wydatków na służbę zdrowia, umacnianie pozycji Polski w Unii Europejskiej czy rozbudowa armii. Stawia też na ekologię.

Problemem, podobnie jak całego PSL, jest kwestia wiarygodności. Partia ta nie widzi przeszkód w tworzeniu koalicji rządowej i z SLD, i z PO, zmieniając swój program w zależności od potrzeb. W. Kosiniak-Kamysz na przykład poparł podniesienie wieku emerytalnego, a teraz zapowiada, że zniesie opodatkowanie emerytur. Kandydat PSL ma duży staż w działalności publicznej, z wykształcenia jest lekarzem, doktorem nauk medycznych, w rządzie PO-PSL był ministrem pracy i polityki społecznej, jest posłem. W politycznej retoryce jest umiarkowany, wzywa do dialogu. Ma 39 lat, z pierwszą żoną się rozwiódł, z drugą ma córkę. •

Krzysztof Bosak

Krzysztof Bosak opowiada się za wartościami fundamentalnymi i uważa, że na nich powinno opierać się życie społeczne. Wielokrotnie deklarował się za całkowitą ochroną życia i małżeństwem jako związkiem kobiety i mężczyzny, a przeciwko uznaniu jakichkolwiek związków partnerskich. Przeciwstawia się ideologii gender.

Krzysztof Bosak reprezentuje nurt narodowy, jest kandydatem Konfederacji, będącej koalicją Ruchu Narodowego i partii KORWiN. Uważa, że podstawą ładu społecznego powinna być etyka chrześcijańska. W gospodarce jest zwolennikiem wolnego rynku. W „Planie Bosaka” na odbudowę gospodarki po pandemii postuluje m.in. obniżenie podatków, szukanie oszczędności, np. poprzez likwidację subwencji dla TVP czy zaprzestanie składek na WHO. W polityce zagranicznej jest eurosceptykiem, uważa, że powinniśmy prowadzić racjonalną politykę wobec Rosji, czyli nie wywoływać niepotrzebnych konfliktów. Jest za wzmocnieniem polskich sił zbrojnych. Ten zestaw poglądów nie jest sprzeczny z KNS. Istnieje jednak problem z interpretacją pewnych pojęć. Krzysztof Bosak deklaruje się na przykład jako „chrześcijański nacjonalista”, tymczasem KNS odrzuca nacjonalizm, ponieważ m.in. prowadzi on do absolutyzowania własnego narodu i ojczyzny przez stawianie ich w miejscu Boga i może być powodem pogardy dla innych narodów. Sam K. Bosak formułuje wyważone poglądy, ale jego najbliższe otoczenie polityczne z Konfederacji, często skrajne, np. Janusz Korwin-Mikke, nazywa dzieci niepełnosprawne umysłowo debilami, a Grzegorz Braun uważa, że należy karać za aktywność homoseksualną.

Krzysztof Bosak doświadczenie polityczne zdobywał w Młodzieży Wszechpolskiej, a potem w Lidze Polskich Rodzin. Z ramienia tej partii z powodzeniem startował w 2005 r. do Sejmu. Potem związał się z Ruchem Narodowym, w wyborach w 2019 r. znów uzyskał mandat poselski. Ma wykształcenie średnie, studiował ekonomię i filozofię, ale studiów nie ukończył. Ma 38 lat, jest żonaty •

ROBERT BIEDROŃ

Robert Biedroń zdecydowanie występuje przeciwko wartościom fundamentalnym. Zestaw jego poglądów i postulatów właściwie jest programem zniszczenia cywilizacji wywodzącej się z chrześcijaństwa.

Robert Biedroń jest kandydatem lewicy, popieranym przez trzy ugrupowania: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Partię Razem i Wiosnę, której jest liderem. W kampanii wyborczej w kwestiach społecznych składa lewicowe obietnice, m.in. wprowadzenie minimalnej emerytury w wysokości 1600 zł na rękę, wszystkie leki na receptę za pięć złotych, czy mieszkania na wynajem za maksymalnie 20 zł za metr kwadratowy. Nie przedstawia jednak źródeł finansowania tych obietnic. Poparcie na poziomie ok. dwóch procent jest znacznie mniejsze niż koalicji partii lewicowych, które go popierają, a które uzyskują ok. 8 procent. Może to wynikać z dwóch przesłanek: braku całościowego, spójnego programu dla Polski i słabej kampanii wyborczej, w której kandydat lewicy jest mało aktywny i nie przejawia większego zaangażowania.

W jego publicznych wypowiedziach dominują ataki na wartości podstawowe i Kościół. Między innymi postuluje wprowadzenie w szkołach obowiązkowej edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej. Jest zwolennikiem aborcji. Opowiada się za przyznaniem praw małżeńskich związkom partnerskim, w tym homoseksualnym, i ­adopcji przez nie dzieci. Jest jednym z liderów środowiska LGBT w Polsce. Ostro atakuje Kościół katolicki. Pod hasłem „świeckie państwo” postuluje zakaz obecności Kościoła w sferze publicznej, likwidację nauczania religii w szkołach czy likwidację Funduszu Kościelnego.

W sferze publicznej działa od wielu lat. W 2001 r. na przykład założył ogólnopolską organizację pozarządową o nazwie Kampania przeciw Homofobii i przez osiem lat był jej prezesem. W 2011 r. został posłem Ruchu Palikota. W 2014 r. wygrał wybory na prezydenta Słupska. W 2019 r. założył partię Wiosna, z powodzeniem startował do Parlamentu Europejskiego. Jest magistrem nauk politycznych. Ma 44 lata, żyje w związku homoseksualnym.•

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Bogumił Łoziński

Zastępca redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”, kierownik działu „Polska”.
Pracował m.in. w Katolickiej Agencji Informacyjnej jako szef działu krajowego, oraz w „Dzienniku” jako dziennikarz i publicysta. Wyróżniony Medalem Pamiątkowym Prymasa Polski (2006) oraz tytułem Mecenas Polskiej Ekologii w X edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środowisku” (2009). Ma na swoim koncie dziesiątki wywiadów z polskimi hierarchami, a także z kard. Josephem Ratzingerem (2004) i prof. Leszkiem Kołakowskim (2008). Autor publikacji książkowych, m.in. bestelleru „Leksykon zakonów w Polsce”. Hobby: piłka nożna, lekkoatletyka, żeglarstwo. Jego obszar specjalizacji to tematyka religijna, światopoglądowa i historyczna, a także społeczno-polityczna i ekologiczna.

Kontakt:
bogumil.lozinski@gosc.pl
Więcej artykułów Bogumiła Łozińskiego

 

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zobacz także