Reklama

    Nowy numer 48/2020 Archiwum

Wspólnota Tego, który jest „bramą owiec”

W Niedzielę Dobrego Pasterza wracamy do okresu ziemskiej działalności Pana Jezusa.

Chrystus Pan, mówiąc o wspólnocie swych uczniów, pokazał ją jako owczarnię. Siebie samego nazwał „bramą owiec”. Natomiast pierwsze czytanie kontynuuje to, co stanowiło pierwszą homilię Kościoła, jaką w dniu Pięćdziesiątnicy wygłosił św. Piotr, kiedy przedstawił biblijny dowód na zmartwychwstanie Mesjasza. Teraz autor Dziejów Apostolskich opowiada o reakcji słuchaczy. Najpierw było pytanie: „Cóż mamy czynić, bracia?”. Święty Piotr odpowiada: „Nawróćcie się i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego”. Zaprasza, by ci, którzy gotowi byli przyjąć orędzie o zbawieniu, przyniesionym przez Chrystusa, stali się członkami wspólnoty Kościoła. „Dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg nasz, powoła” – obiecuje. Obietnica to spełnienie prorockich orędzi. One wypełniły się w Jezusie Chrystusie. Dotyczyły zarówno Jego ziemskiej działalności, jak i zbawczego cierpienia oraz zmartwychwstania.

Jest też w Piotrowej homilii zaczątek uniwersalizmu Kościoła. Mówi o „dzieciach słuchaczy” jego mowy oraz o „wszystkich, którzy są daleko”. Dzieci to Izraelici, pierwsi odbiorcy nauczania Pana Jezusa. Owi, „którzy są daleko”, to ówcześni poganie. Czas pokazał, że kazanie św. Piotra spełniło się w nadchodzących wiekach, gdy Kościół Chrystusa dotarł – zgodnie z Jego wolą – aż „po krańce świata”. Symbolem tego dynamizmu stało się to, o czym czytamy w zakończeniu dzisiejszego pierwszego czytania: „Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz”.

Krytycy pytają, czy taka liczba mogła być prawdziwa. Odwołajmy się do symboliki liczb, która odzywa się często w Biblii. Tysiąc to symboliczna liczba oznaczająca masę, którą trudno policzyć. Natomiast trzy to liczba Boga. Tam, gdzie się ona pojawia, On jest blisko. Trzeciego dnia rozpoczęło się objawienie Mojżeszowi Bożego prawa. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej, gdzie Pan Jezus dokonał pierwszego znaku. Trzeciego dnia Zbawiciel zmartwychwstał. Trzy tysiące to liczba oznaczająca tych, którzy przyjęli orędzie o zbawieniu, odpowiadając na zbawcze działanie Pana Boga. •

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..