Nowy numer 22/2023 Archiwum

Barokowy Zespół Parkowy w Pelplinie odzyska dawny blask

Celem projektu, na który uzyskano dofinansowanie, jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Barokowego zespołu parkowego w Pelplinie.

7 kwietnia 2017 r. w Warszawie Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna podpisał z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę o dofinansowanie Projektu: pn. „Barokowy Zespół Parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo-kulturalnej” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.Celem projektu, na który uzyskano dofinansowanie, jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Barokowego zespołu parkowego w Pelplinie. Realizację celu wspierać będą trzy cele cząstkowe:
1) Rewaloryzacja Barokowego zespołu parkowego w Pelplinie,
2) Stworzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej przy wykorzystaniu zasobów Barokowego zespołu parkowego w Pelplinie (m.in. przestrzeń wystawiennicza w budynku starej wozowni),
3) Stworzenie oferty turystycznej Barokowego zespołu parkowego w Pelplinie stanowiącej część produktu turystycznego "Średniowieczne Opactwo Pocysterskie w Pelplinie".
Projekt „Barokowy Zespół Parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo-kulturalnej”  będzie realizowany w Pelplinie (gmina Pelplin, powiat tczewski, województwo pomorskie). Obiekt objęty projektem – Barokowy  Zespół Parkowy w Pelplinie – stanowi część Pomnika Historii Prezydenta RP („Pelplin – zespół pocystersko-katedralny"), zgodnie z rozporządzeniem z dnia 23 kwietnia 2014 roku.
Ogrody Biskupie stanowiące część zespołu pocystersko-katedralnego są cennym zabytkiem
o kilkusetletniej historii. Turyści przyjeżdżający do Pelplina chętnie odwiedzają Bazylikę Katedralną oraz Muzeum Diecezjalne. Tymczasem Ogrody Biskupie są udostępniane odwiedzającym sporadycznie, kilka razy w roku.
Na terenie Ogrodów Biskupich podziwiać można geometryczny układ alejek parkowych, liczne szpalery grabowe, kasztanowcowo-lipowe oraz staw. Niestety, działania prowadzone przez ostatnie kilkadziesiąt lat doprowadziły ogród do stanu odległego od dawnej świetności. Brak profesjonalnego ogrodnika spowodował, że część nasadzeń zupełnie nie pasuje do historycznego kształtu Ogrodów oraz jest sprzeczna ze sztuką budowania ogrodów. Dodatkowo stan wielu drzew jest niezadowalający, wiele z nich wymaga pilnych zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych.
Jednym z ciekawszych obiektów zlokalizowanych na terenie Ogrodów jest budynek dawnej wozowni. Budynek ten wykorzystywany jest jako miejsce przechowywania sprzętu do utrzymania Ogrodów. Tymczasem potencjał tego obiektu można wykorzystać do stworzenia miejsca obsługi odwiedzających, w którym prowadzone byłyby działania o charakterze kulturalno-edukacyjnym wzbogacając w ten sposób ofertę Barokowego zespołu parkowego.
Możliwość wykorzystania potencjału Ogrodów Biskupich wpisuje się w szerszy kontekst rozwoju turystyki w Pelplinie. W ostatnich latach obserwowany jest powolny spadek liczby osób odwiedzających Pelplin. Statystyki sprzedaży biletów wstępu do najbardziej znanego obiektu
w Pelplinie czyli Bazyliki Katedralnej potwierdzają niekorzystny trend. Może to świadczyć o malejącej atrakcyjności oferty turystycznej, a więc wymagać działań wprowadzających nowe elementy takiej oferty.
Projektowany w ramach przedsięwzięcia zakres działań obejmuje m.in.: opracowanie planów
i projektów (studium wykonalności, audyt energetyczny, audyt energii elektrycznej, analiza popytu/badanie rynku, projekt techniczny), wykonanie alejek i dróg w parku, uporządkowanie zieleni, wykonanie nawodnienia, wykonanie oświetlenia, wykonanie monitoringu, prace budowlane, sanitarne i elektryczne w Galerii Ogrody Cystersów, opracowanie projektu i wykonanie malunku ściennego w sali dla dzieci w Galerii Ogrody Cystersów, wyposażenie Galerii Ogrody Cystersów
w sprzęt do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej, stworzenie nowej oferty kulturalno-edukacyjnej, utworzenie kawiarni i kiosku z pamiątkami, remont budynku bramnego, wykonanie sceny na terenie parku, działania informacyjne w celu wypromowania nowej oferty na rynku.
Wartość projektu: 20 518 148,84 PLN (kwota wydatków kwalifikowalnych: 20 510 288,84 PLN)
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 17 433 745,51 PLN

 

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast