Nowy numer 42/2019 Archiwum

Bazylika katedralna w Pelplinie

Renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej.

W Pelplinie 9 września 2016 roku miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reprezentowanym przez sekretarza stanu Jarosława Sellina, a Diecezją Pelplińską, reprezentowaną przez biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasynę. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o nr. POIS.08.01.00-00-0048/16-00 pod nazwą „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Wartość projektu: 21 000 689,82 PLN (kwota wydatków kwalifikowalnych: 20 986 589,82 PLN)
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 17 838 601,34 PLN

Nadrzędnym celem projektu, który otrzymał dofinansowanie, są ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie (powiat tczewski, województwo pomorskie).
Zakres działań realizowanego projektu obejmuje m.in.:
•    stworzenie nowych powierzchni wystawienniczych dzięki możliwości oglądania na poddaszu bazyliki zabytków techniki, które nie były dotychczas udostępniane publicznie,
•    renowację murów zewnętrznych wraz z modernizacją systemu odwodnienia i zagospodarowaniem terenu;
•    modernizację instalacji elektrycznej i stworzenie nowego systemu oświetlenia wewnętrznego;
•    zainstalowanie systemu ppoż. i antywłamaniowego;
•    wprowadzenie nowej oferty kulturalno-edukacyjnej;
•    zainstalowanie systemu do oprowadzania odwiedzających przez przewodników, udostępnienie odwiedzającym audioprzewodników do samodzielnego zwiedzania;
•    wprowadzenie udogodnień dla niepełnosprawnych
•    oraz renowację wybranych zabytków ruchomych.
Powyższe działania mają na celu wykorzystanie potencjału bazyliki katedralnej oraz, co za tym idzie, intensyfikację ruchu turystycznego na terenie całego  zespołu pocystersko-katedralnego.

 

 

« 1 »

Zobacz także

Zamieszczone przez internautów komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają poglądów redakcji

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Sponsorowane

Https://Www.AUTOdoc.PL