Nowy numer 24/2021 Archiwum

Na tym polega miłość Boga

Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie”… Mt 16,17

Mt 16, 13-23

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Odtąd zaczął Jezus Chrystus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.

A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».


Ewangelia z komentarzem. Słowa najważniejsze rozważa Judyta Syrek
Gość Niedzielny

Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie”… Mt 16,17

Błogosławiony, kto rozpoznaje Syna Bożego i kto wierzy w Boga Ojca. Błogosławiony, kto trwa w wierze mimo słabości. Błogosławiony był Piotr. I błogosławiony jest każdy jego następca. Każdy, kto po Piotrze otrzymał klucze Królestwa. I błogosławiony może być też każdy z nas. Na tym polega miłość Boga – ona błogosławi. Bóg zna poruszenie naszego serca. Serce św. Piotra było z pewnością bardzo poruszone, kiedy dialogował z Jezusem. Każdy z zebranych szukał w Nim podobieństwa do wielkich ludzi. A Piotr z czystą wiarą i prawdopodobnie z prostotą serca odpowiedział, że Jezus jest Mesjaszem. Każdy z nas musi modlić się codziennie o takie rozpoznawanie Boga Żywego. I musimy się modlić za następcę św. Piotra, żeby rozpoznawał i prowadził kolejne pokolenia tak jak on.


Książka w promocyjnej cenie:

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama