Rusza sesja dodatkowych egzaminów maturalnych, gimnazjalnych i ósmoklasisty

Przystąpią do nich uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli tego zrobić w sesji majowej.

W poniedziałek rano rozpocznie się też dodatkowa sesja egzaminów gimnazjalnych i egzaminów ósmoklasisty.

Dodatkowa sesja maturalna odbędzie się w dniach od 3 do 19 czerwca. Podobnie jak w sesji majowej egzaminy pisemne będą rano - początek o godz. 9 - i po południu - początek o godz. 14.

Do przystąpienia do egzaminów maturalnych w sesji czerwcowej konieczna jest zgoda dyrektora odpowiedniej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

W pierwszym dniu dodatkowej sesji maturalnej rano abiturienci przystąpią do egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu przeprowadzony będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym ma przystąpić 381 maturzystów, a na rozszerzonym - 132.

Na wtorek - 4 czerwca - zaplanowano egzamin z matematyki. Rano na poziomie podstawowym, a po południu na poziomie rozszerzonym. Pierwszy ma zdawać 480 osób, a drugi - 235 osób.

Egzamin z języka angielskiego - najczęściej wybieranego przez maturzystów języka obcego - odbędzie się w środę 5 czerwca. W przypadku egzaminów z języków obcych - tak jak było w przypadku języka polskiego i matematyki - oba poziomy będą przeprowadzane jednego dnia. Termin egzaminu z niemieckiego wyznaczono na 11 czerwca, z rosyjskiego - 13 czerwca, z francuskiego - 12 czerwca, z hiszpańskiego - 17 czerwca, a z włoskiego - 18 czerwca.

Język angielski na poziomie podstawowym ma zdawać 369 abiturientów, a na rozszerzonym - 255; niemiecki odpowiednio: 37 i 33; rosyjski: 20 i 9; francuski: 4 i 10; włoski: 2 i 2; hiszpański: na poziomie podstawowym - 4. Nikt nie złożył deklaracji zdawania egzaminu z hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym.

Na 6 czerwca rano zaplanowano egzamin z wiedzy o społeczeństwie, po południu - z filozofii, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz historii sztuki; 7 czerwca: rano - z biologii, po południu - z informatyki; 10 czerwca: rano - chemii, po południu - z geografii; 14 czerwca: rano - z fizyki, po południu - z historii, historii muzyki i wiedzy o tańcu. Na ostatni dzień sesji dodatkowej - 19 czerwca - zaplanowano egzaminy z języków mniejszości narodowych, języków regionalnych i z różnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów ze szkół dwujęzycznych.

Biologię ma zdawać 247 abiturientów, chemię - 227, geografię - 197, wiedzę o społeczeństwie - 66, fizykę - 72, historię - 46, informatykę - 32, filozofię - 13, historię sztuki - 15, historię muzyki - 4, łacinę i kulturę antyczną - 2, matematykę w języku angielskim - 2, matematykę w języku francuskim - 2, matematykę w języku niemieckim - jedna osoba.

Nikt w sesji dodatkowej nie będzie zdawał egzaminów z języków mniejszości narodowych: litewskiego, ukraińskiego, białoruskiego oraz z języków regionalnych: łemkowskiego i kaszubskiego.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - może ich wybrać maksymalnie sześć. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdaje się na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy są zaliczane także - na poziomie rozszerzonym - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Dodatkowa ustna sesja maturalna potrwa od 3 do 8 czerwca.

Dodatkowe egzaminy gimnazjalne dla uczniów III klas gimnazjów, którzy nie mogli zdawać ich w kwietniu, odbędą się w poniedziałek, wtorek i środę, czyli 3, 4 i 5 czerwca.

Pierwszego dnia będą egzaminy z wiedzy humanistycznej: do egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie ma przystąpić 2052 uczniów, z języka polskiego - 1920. Drugiego dnia będą egzaminy z wiedzy matematyczno-przyrodniczej: do egzaminu z przedmiotów przyrodniczych ma przystąpić 1950 uczniów, a do egzaminu z matematyki - 1942.

Trzeciego dnia będzie egzamin z języka obcego - najczęściej gimnazjaliści wybierają angielski. W sesji dodatkowej, egzamin z tego języka będzie zdawało 1878 uczniów. Do egzaminu z niemieckiego ma przystąpić 220 uczniów, z rosyjskiego - 24, z francuskiego - 7, hiszpańskiego - 4. Żaden uczeń nie będzie zdawał egzaminu z włoskiego.

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla tych, którzy na egzaminie wybrali język, jakiego uczyli się również w szkole podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić swoje umiejętności językowe. Dlatego część gimnazjalistów zdających 5 czerwca egzamin z języka obcego będzie go zdawała na obu poziomach.

Dodatkowe egzaminy ósmoklasisty, dla uczniów VIII klas szkół podstawowych, którzy nie mogli zdawać ich w kwietniu, również odbędą się w poniedziałek, wtorek i środę, czyli 3, 4 i 5 czerwca.

Pierwszego dnia będzie egzamin z języka polskiego; ma do niego przystąpić 2711 uczniów. Drugiego dnia będzie egzamin z matematyki; ma go zdawać 2664 uczniów. Trzeciego dnia będzie egzamin z języka obcego nowożytnego; najwięcej uczniów będzie zdawać egzamin z angielskiego - 2466, do egzaminu z niemieckiego ma przystąpić 245 uczniów, z rosyjskiego - 12, francuskiego - 3, hiszpańskiego - 6. Żaden uczeń nie będzie w sesji dodatkowej zdawać egzaminu z języka włoskiego. Egzaminy z języka obcego zdawane są na egzaminie ósmoklasisty tylko na jednym poziomie.

Uczniowie przystępujący do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym piszą go w macierzystej szkole. Maturzyści przystępujący do egzaminów w terminach dodatkowych zdają je w miejscach wyznaczonych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Tylko egzamin maturalny z informatyki abiturienci będą pisali w swoich szkołach, ponieważ część zadań jest rozwiązywanych z wykorzystaniem komputera (konieczne jest odpowiednie oprogramowanie).

Wśród gimnazjalistów zdających egzaminy w terminie dodatkowym będą uczniowie z trzech szkół, którzy nie mogli przystąpić do nich w kwietniu z powodu problemów ze zorganizowaniem komisji nadzorujących przebieg egzaminu podczas trwającego wówczas strajku nauczycieli. Z kolei wśród zdających maturę w sesji dodatkowej będą abiturienci, którzy nie mogli przystąpić do egzaminów z powodu fałszywych alarmów bombowych.

« 1 »