Reklama

    Nowy numer 12/2023 Archiwum

Dziś Dzień Matki

Polskie mamy w większości mają wyższe wykształcenie, na pierwsze dziecko decydują się przeciętnie w wieku 27 lat. Matki z rodzin wielodzietnych są na ogół aktywne zawodowo - wynika z danych GUS i Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus". W piątek obchodzimy Dzień Matki.

Jak wynika z danych GUS, współczesna Polka rodzi pierwsze dziecko średnio w wieku 27 lat. W 2000 r. średni wiek w momencie urodzenia pierwszego dziecka wynosił niespełna 24 lata.

W 1990 r. najwięcej kobiet rodziło dzieci w wieku 20-24 lata (36,4 proc.), w 2016 r. - w wieku 25-29 lat (33,1 proc.) oraz 30-34 lata (33 proc.).

Od 1990 r. odsetek kobiet rodzących dzieci w wieku 20-24 lata zmniejszył się o ponad połowę (36,4 proc. do 14,6 proc.), prawie dwukrotnie wzrósł natomiast odsetek kobiet rodzących dzieci w wieku 30-34 lata (z 17,4 proc. do 33 proc.).

Jak informuje GUS, obecnie młode kobiety i mężczyźni decydują się najpierw na osiągnięcie określonego poziomu wykształcenia oraz stabilizacji ekonomicznej, a dopiero potem na założenie rodziny oraz jej powiększenie.

Według danych GUS, na urodzenie dziecka decyduje się najwięcej kobiet z wyższym wykształceniem (ponad 52 proc.), przy czym w 1990 r. wykształcenie wyższe miało jedynie 6 proc. wszystkich mam. Polki nadal zdecydowanie częściej decydują się na urodzenie dziecka w sformalizowanym związku (75 proc. wszystkich urodzeń), choć od kilkunastu lat systematycznie rośnie liczba dzieci urodzonych w związkach pozamałżeńskich (na początku lat 90. było to ok. 6-7 proc., w 2000 r. - ok. 12 proc., a w 2015 r. - ok. 25 proc.).

GUS podaje, że od ponad ćwierćwiecza utrzymuje się okres depresji urodzeniowej. W 2015 r. współczynnik dzietności wyniósł 1,29, co oznacza, że na 100 kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) przypadało 129 urodzonych dzieci.

W ostatnich kilkunastu latach zdecydowanie wzrósł wiek nowożeńców. "W 2015 r. mediana wieku mężczyzny zawierającego związek małżeński wynosiła ponad 29 lat a kobiety 27 lat; w przypadku obydwu płci było to o prawie 4 lata więcej niż w 2000 r." - informuje GUS.

Badania dotyczące sytuacji matek w rodzinach wielodzietnych opublikował Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus". Wynika z nich, że w Polsce 627 tys. matek wychowuje trójkę lub więcej dzieci. Najliczniejszą grupę stanowią matki posiadające trójkę dzieci - 74 proc., czworo pociech wychowuje 14 proc. mam, 7 proc. posiada pięcioro dzieci, a 5 proc. - jeszcze więcej.

Z danych wynika, że 68 proc. matek wielodzietnych jest aktywna zawodowo, większość z nich pracuje na pełny etat.

Jak podaje Związek "Trzy Plus", w rodzinach wielodzietnych panuje partnerski podział codziennych obowiązków - zarówno kobiety, jak i mężczyźni wykonują takie prace domowe jak pranie, sprzątanie, gotowanie. W rodzinach wielodzietnych 84 proc. mam wybrało związek sformalizowany - 64 proc. kobiet wzięło ślub kościelny, a 20 proc. jednie ślub cywilny, tylko 10 proc. żyje w wolnym związku.

Większość mam z dużych rodzin mieszka na wsi i w małych miastach, w największych miastach jest ich najmniej.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Najnowsze