Nowy numer 44/2020 Archiwum

Konkurs za 100 tysięcy! Do wygrania iPad!

Przekroczenie progu 100 tysięcy lajków na naszym fanpage'u na Facebooku to idealna okazja do zorganizowania konkursu.

Konkurs za 100 tysięcy! Do wygrania iPad!   STUDIO GN Zasady zabawy są proste: zamieść swoje selfie w komentarzach pod fejsbukowym wydarzeniem, ogłaszającym ten konkurs. My spośród 10 najliczniej "lajkowanych" fotografii wybierzemy tę jedną, której autor otrzyma tablet APPLE iPad Air Retina!

Czekamy na Wasze zdjęcia!

Koniecznie zapoznajcie się z poniższym regulaminem konkursu:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Instytut Gość Media.
 2. Adres organizatora Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11.
 3. Terminarz konkursu: od momentu stworzenia wydarzenia na fanpage’u Gościa Niedzielnego do 23 listopada, godz. 13.00. Ogłoszenie zwycięzcy: 23 listopada.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnicy muszą spełnić wszystkie następujące warunki:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla użytkowników FB, którzy „zalajkowali” oficjalny fanpage „Gościa Niedzielnego”. W przypadku osoby niepełnoletniej udział w konkursie musi zgłosić opiekun prawny.
 2. Pracę konkursową należy przesłać w sposób zgodny z zasadami konkursu opisanymi w punkcie trzecim regulaminu.
 3. Uczestnicy mogą być wyłącznie osobami fizycznymi. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Instytutu Gość Media oraz osoby z nimi spokrewnione.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (licencji) na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez organizatora nadesłanych prac. Redakcja nie odsyła nadesłanych prac.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach reklamowych i marketingowych.
 6. Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, autor przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu owych roszczeń i zwolni organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Udział w konkursie następuje przez wstawienie zdjęcia selfie w komentarzu pod wydarzeniem ogłaszającym „Konkurs za STO tysięcy” na fanpage’u „Gość Niedzielny”.
 2. Zdjęcie powinny być w formacie JPG.
 3. Do zdjęcia muszą być dołączone następujące dane: imię i nazwisko autora pracy konkursowej.
 4. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie. ( etap I konkursu )
 5. Spośród dziesięciu wybranych prac, które do 23 listopada godz. 13.00 zbiorą najwięcej „lajków”, jury wybierze drogą głosowania zwycięską pracę. Posiedzenie jury zwołuje jej przewodniczący.
 6. Nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

IV. JURY

W skład komisji konkursowej wchodzą następujące osoby:

Franciszek Kucharczak (przewodniczący) – kierownik gosc.pl

Jarosław Dudała – redaktor gosc.pl

Jan Drzymała - redaktor gosc.pl

Wojciech Teister – redaktor gosc.pl

VI. NAGRODY

 1. Organizator przewiduje jedną główną nagrodę: tablet APPLE iPad Air Retina o wartości 1949 zł
 2. Imię i nazwisko laureata wraz z danymi adresowymi zostanie opublikowany na stronie www.gosc.pl.
 3. Laureat konkursu otrzyma nagrodę za pośrednictwem poczty lub kuriera w ciągu 2 tygodni od zaksięgowania na koncie bankowym Instytutu Gość Media, kwoty stanowiącej 10% wartości nagrody, wpłaconej przez zwycięzcę na poczet podatku od wygranej. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania przelewu, prawo do nagrody wygasa.

VII. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na wykorzystanie nadesłanego zdjęcia do celów promocyjnych Instytutu Gość Media. Za cele promocyjne przyjmuje się publikacje zdjęć w internecie oraz we wszelkich materiałach drukowanych służących w przyszłości do celów promocyjnych Instytutu Gość Media tj. „Gość Niedzielny”, Radio Em, Wiara.pl i „Mały Gość Niedzielny”.
 2. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości na stronie www.gosc.pl

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe uczestników przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Ankiety, doręczenia nagrody zwycięzcom Ankiety i innych celów wynikających wprost z niniejszego regulaminu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 4. Spory odnoszące się do konkursu i z niego wynikające będą rozwiązywane przez organizatora konkursu.
 5. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.
 6. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy organizatora.
 7. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
 8. Organizator ustanawia konto korespondencyjne: konkurs100@gosc.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem.
 9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.
 10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 11. Uczestnicy konkursu godzą się na pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności.
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wojciech Teister

Redaktor serwisu internetowego gosc.pl

Dziennikarz, teolog. Uwielbia góry w każdej postaci, szczególnie zaś Tatry w zimowej szacie. Interesuje się historią, teologią, literaturą fantastyczną i średniowieczną oraz muzyką filmową. W wolnych chwilach tropi ślady Bilba Bagginsa w Beskidach i Tatrach. Jego obszar specjalizacji to teologia, historia, tematyka górska.

Kontakt:
wojciech.teister@gosc.pl
Więcej artykułów Wojciecha Teistera

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zobacz także