Nowy numer 2/2021 Archiwum

Synod. Pytania o owoce

Synod się skończył. Rozpoczęła się dyskusja, co biskupi zaproponowali papieżowi. Należy trzymać się tego, co zostało zapisane w relacji końcowej i… cierpliwie czekać na słowo Franciszka, które rozwieje wątpliwości.

Rozeznawać, towarzyszyć, włączać

Druga część, zatytułowana „Rodzina w planach Bożych”, jest streszczeniem nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Synod przypomina, że busolą pokazującą drogę małżonkom we wszelkich sytuacjach życiowych jest słowo Boże, którego pełnią jest Jezus Chrystus. Bóg jest komunią osób, dlatego rodzina bardziej niż samotny człowiek jest obrazem Boga w Trójcy Osób. Ojcowie podkreślają aktualność encykliki bł. Pawła VI „Humanae vitae”, nauczania św. Jana Pawła II, zwłaszcza jego teologii ciała, Benedykta XVI i Franciszka. Cztery ostatnie punkty tej doktrynalnej części poświęcone są związkom w kryzysie oraz takim, które nie są związane węzłem sakramentu (wolne związki, związki tylko cywilne, związki cywilne po rozwodzie). Akcentuje się, że obowiązkiem Kościoła jest być z ludźmi we wszystkich złożonych sytuacjach, otaczać ich troską pasterską pełną miłosierdzia. Kościół uprasza dla nich łaskę nawrócenia, zaprasza do czynienia dobra, opiekuje się nimi z czułością. Diecezje powinny wypracować metody (ścieżki) rozeznania ich sytuacji i możliwej pomocy w dojściu do świadomego i dojrzałego wyboru, czyli, jak rozumiem, zawarcia ślubu lub zerwania z grzechem. Mowa jest o odróżnianiu sytuacji wspólnego życia z intencją zawarcia małżeństwa oraz takich, gdzie nie ma takiej perspektywy. Tekst posługuje się językiem pozytywnej zachęty i miłosierdzia. „Głosić prawdę w miłości jest samo w sobie aktem miłosierdzia”, czytamy. Ale dokument unika słów „grzech”, „nieczystość”, „cudzołóstwo” czy „konkubinat” w odniesieniu do opisanych sytuacji współżycia pozamałżeńskiego. Ostatni rozdział, zatytułowany „Misja rodziny”, przedstawia propozycje konkretnych działań duszpasterskich. Pojawia się szereg wskazań dotyczących przygotowania do małżeństwa. Szczególną opieką powinno się otoczyć małżeństwa w pierwszych latach po ślubie. Pojawia się ciekawy, choć nie nowy pomysł, by doświadczeni małżonkowie pomagali młodym w pokonywaniu trudności. W punkcie poświęconym odpowiedzialności za przekazywanie życia powraca przypomnienie aktualności „Humanae vitae” oraz „Familiaris consortio”. „W imię godności sumienia Kościół odrzuca z całych swoich sił wszelkie działania państw narzucające antykoncepcję, sterylizację, a nawet aborcję”. Powinno się zachęcać do korzystania z metod opartych na naturalnych cyklach płodności. „Te metody szanują ciała małżonków, zachęcają do wzajemnej czułości i sprzyjają wychowaniu do autentycznej wolności. Należy podkreślić, że dzieci są wspaniałym darem Boga, radością dla rodziców i dla Kościoła. Przez nie Pan odnawia świat”. Dlatego Kościół upomina się o szacunek dla życia, zarówno nienarodzonych, jak i tych umierających. „Pracującym w placówkach zdrowia przypomina się moralny obowiązek sprzeciwu sumienia” – czytamy w „Relatio”. Biskupi zachęcają małżonków do adopcji, przypominają o niezastąpionej roli rodziców w wychowaniu..

« 1 2 3 4 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama