Misje należą do natury Kościoła

Papież Franciszek wydał orędzie na Światowy Dzień Misyjny.

W najbliższą niedzielę, 18 października, obchodzony będzie w Kościele Światowy Dzień Misyjny. Papież Franciszek w orędziu wydanym z tej okazji przypomina, że do działalności misyjnej szczególnie powołane są osoby konsekrowane. Ojciec Święty wskazuje też, że przez chrzest wszyscy włączeni są w przestrzeń misyjną Kościoła.

Orędzie papieża Franciszka na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny nawiązuje do obchodzonego w Kościele Roku Życia Konsekrowanego. Papież zwraca uwagę na mocną więź pomiędzy życiem konsekrowanym i misją. Zauważa, że misje "należą do natury Kościoła i są kluczową częścią każdej formy życia konsekrowanego".

Franciszek wskazuje, że misja jest czymś niezbędnym dla tego, kto wsłuchuje się w głos Ducha Świętego i chce naśladować Chrystusa. Podkreśla, że "w nakazie 'idźcie' widzimy nowe wyzwania ewangelizacyjnej misji Kościoła", które odnoszą się do wszystkich ochrzczonych, a szczególnie widoczne powinny być w służbie osób konsekrowanych, które są wezwane, "by poszły na peryferie, do ludzi, do których nie dotarła jeszcze Ewangelia".

Ojciec Święty w pięćdziesiątą rocznicę ogłoszenia soborowego dokumentu "Ad gentes" przypomina, że Dekret Misyjny wywołał "mocny impuls w instytutach życia konsekrowanego", również we wspólnotach kontemplacyjnych. Wzywa, aby obchodzona rocznica była zachętą do ponownego odczytania i podjęcia refleksji nad tym dokumentem.

Papież zwraca się w liście szczególnie do młodych, by dawali odważne świadectwo naśladowania Chrystusa i podejmowali szlachetne czyny, "niejednokrotnie idąc pod prąd".

Franciszek namawia misjonarzy, by poznawali i szanowali inne tradycje i systemy filozoficzne oraz by uznali prawo każdej kultury do tego, by mogły wspierać się swoimi tradycjami w próbie zrozumienia tajemnicy Boga i przyjmowaniu Ewangelii Jezusa. Jednocześnie wskazuje, że zgodnie z przekazem ewangelicznym Dobra Nowina powinna być głoszona przede wszystkim: ubogim, maluczkim, chorym, pogardzanym i zapomnianym.

Papież przypomina, istotą instytucji i dzieł misyjnych Kościoła jest służba tym, którzy nie znają Ewangelii Jezusa. Tworzą one wspólnotę całego Kościoła, której działania inspiruje Duch Święty, a szczególne miejsce w niej zajmują osoby konsekrowane, które "wyznaczają horyzont ewangelizacyjny" misji.

Na zakończenie listu Franciszek podkreśla, że misja sług Słowa polega na tym, by każdemu bez wyjątku umożliwić osobistą relację z Chrystusem, a także wzywa, by każdy ochrzczony, zgodnie z osobistą sytuacją życiową, zaangażował się w ogromną przestrzeń misyjną Kościoła.

« 1 »