Nowy numer 43/2020 Archiwum

Wybory w sprawach sumienia

Dla ludzi kierujących się wartościami chrześcijańskimi zasadniczym kryterium wyboru powinny być kwestie światopoglądowe. Sprawdziliśmy więc, jak w istotnych dla nas sprawach głosowały w Sejmie poszczególne partie.


Polska jest obecnie miejscem ostrych sporów światopoglądowych. Środowiska lewicowo-liberalne dążą do wprowadzenia rozwiązań prawnych sprzecznych z etyką katolicką. W Sejmie, który zakończył działalność, w wielu sprawach odniosły sukces. Ich ofensywa, której celem jest zniszczenie tradycyjnych wartości wywodzących się z chrześcijaństwa, będzie trwała nadal. Dlatego wybory parlamentarne, 25 października, mają głęboki wymiar cywilizacyjny. Od tego, jakie poglądy w kwestiach etycznych będą mieli wybrani parlamentarzyści, zależy kształt ustaw w sprawach światopoglądowych. Dla katolików i ludzi kierujących się wartościami chrześcijańskimi zasadniczym kryterium wyboru powinny być poglądy kandydatów w sprawach światopoglądowych.

Nasza redakcja przygotowała zestawienie pokazujące stanowiska partii w kwestiach etycznych. Nie pytaliśmy jednak komitetów wyborczych o poglądy, gdyż realne decyzje często odbiegają od początkowych deklaracji. Sprawdziliśmy, jak partie mające swoje kluby lub koła parlamentarne głosowały w sprawach moralnych w zakończonej kadencji Sejmu. Wybraliśmy głosowania z 2015 r. dotyczące pięciu spraw: aborcji, in vitro, związków partnerskich, konwencji antyprzemocowej oraz ustawy o uzgodnieniu płci. Wyniki pozwalają określić rzeczywiste oblicze ideowe danej partii.
W związku z tą metodą w zestawieniu nie znalazły się ugrupowania, które nie były obecne w Sejmie ostatniej kadencji, a które w sondażach uzyskują wyniki ponad progiem wyborczym. Chodzi o Nowoczesną Ryszarda Petru, Kukiz’15 oraz KORWiN. Nie chcieliśmy jednak prezentować deklaracji, które nie zostały zweryfikowane w praktyce. Do tego formacje te w swoich założeniach programowych nie sformułowały stanowiska w sprawach światopoglądowych. 
Z naszego zestawienia wynika, że ugrupowaniami, których przedstawiciele głosowali zgodnie z etyką katolicką, są Prawo i Sprawiedliwość oraz klub Zjednoczona Prawica, który powstał z posłów i senatorów Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry oraz Polski Razem Jarosława Gowina. W wyborach kandydaci Zjednoczonej Prawicy będą startować z list komitetu PiS. Niejednoznaczne jest stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego posłowie zwykle w kwestiach etycznych dzielili się pół na pół. Platforma Obywatelska przez jakiś czas miała w swoich szeregach posłów, którzy głosowali za ustawami zgodnymi z nauczaniem Kościoła, ale w ostatnim czasie część „konserwatystów” odeszła, a reszta, poza kilkoma wyjątkami, głosowała zgodnie z obowiązującą linią PO. Posłowie tego ugrupowania opowiedzieli się za wszystkimi ustawami, które są sprzeczne z moralnym nauczaniem Kościoła (poza inicjatywą dotyczących związków partnerskich). Co więcej, Platforma w większości była ich inicjatorem. Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Twój Ruch zawsze opowiadały się za lewicowo-liberalnymi ustawami. W wyborach parlamentarnych te dwa ugrupowania, wraz z kilkoma mniejszymi, występują pod szyldem Zjednoczona Lewica. 
Niektórzy oddają głos na konkretnego posła, który zawsze opowiadał się po stronie wartości chrześcijańskich, choć należy do ugrupowania, które jako całość występowało przeciwko nim. Kierując się takim kryterium, trzeba mieć świadomość konsekwencji. Otóż w Polsce obowiązuje ordynacja proporcjonalna. Zgodnie z nią głos oddany na daną osobę jest liczony także jako głos oddany na daną partię. Od wyniku, jaki uzyska ugrupowanie jako całość w danym okręgu, zależy, ile dostanie w nim mandatów. W praktyce oznacza to, że dzięki głosowi oddanemu przez nas na danego kandydata do Sejmu może wejść polityk, który jest przeciwko moralnemu nauczaniu Kościoła. Dlatego podejmując decyzję, trzeba brać pod uwagę stosunek do kwestii etycznych całej partii.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama