Nowy numer 38/2021 Archiwum

Jest następca polskiego kardynała

Papież Franciszek przyjął rezygnację złożoną w związku z ukończeniem przewidzianego prawem wieku przez dotychczasowego prefekta Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, kard. Zenona Grocholewskiego, a na nowego jej szefa mianował dotychczasowego przewodniczącego Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej, kard. Giuseppe Versaldiego.

Kard. Giuseppe Versaldi urodził się 30 lipca 1943 w Villarboit koło Vercelli w Północnych Włoszech. Po przyjęciu 29 czerwca 1967 święceń kapłańskich pracował duszpastersko w archidiecezji Vercelli i w miejscowym seminarium duchownym. W latach 1972-76 studiował psychologię i prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Następnie piastował szereg stanowisk duszpasterskich i administracyjnych w swej archidiecezji. W 1980 zaczął wykładać prawo kanoniczne i psychologię na Gregorianum, łącząc to z obowiązkami w Vercelli. W 1981 został adwokatem Świętej Roty Rzymskiej, skąd w 1985 przeszedł do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej i zaczął wykładać antropologię w Studium Roty Rzymskiej.

W 1994 ówczesny arcybiskup Vercelli – Tarcisio Bertone mianował go wikariuszem generalnym archidiecezji. Następnie ks. Versaldi został pierwszym dyrektorem nowo utworzonej Fundacji Muzeum Katedralnego. 4 kwietnia 2007 Benedykt XVI mianował ks. prałata Versaldiego biskupem Alessandrii; sakrę nowy biskup przyjął 26 maja tegoż roku. 21 września 2011 r. Ojciec Święty ustanowił go przewodniczącym Prefektury Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej. 18 lutego 2012 roku Benedykt XVI włączył go do Kolegium Kardynalskiego. 21 stycznia b.r. papież Franciszek mianował go, wraz z kard. Grocholewskim członkiem Kolegium ds. Rozpatrywania Odwołań do Sesji Zwyczajnej przy Kongregacji Nauki Wiary. Chodzi tu o odwołania w sprawach najcięższych przestępstw, popełnianych przez osoby duchowne, których badanie zostało zastrzeżone Kongregacji Nauki Wiary.


Kard. Zenon Grocholewski urodził się 11 października 1939 roku w Bródkach koło Nowego Tomyśla. 27 maja 1963 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Antoniego Baraniaka. Jako kapłan był przez trzy lata wikariuszem w poznańskiej parafii Chrystusa Odkupiciela.

W roku 1972 uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Pracował w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej, czyli najwyższym organie sądowniczym Kościoła Katolickiego, którego w czerwcu 1982 roku został sekretarzem, a 5 października 1998 roku prefektem. Niespełna rok później, 15 listopada 1999 roku św. Jan Paweł II mianował go prefektem Kongregacji d.s. Edukacji Katolickiej.

Święcenia biskupie ks. prałat Grocholewski przyjął 6 stycznia 1983 roku w watykańskiej Bazylice św. Piotra z rąk Ojca Swiętego. 21 lutego 2001 roku papież-Polak mianował go kardynałem. W 2005 roku kard. Grocholewski uczestniczył w konklawe, które wybrało papieżem kard. Josepha Ratzingera, a w 2013 w konklawe, które wybrało na papieża kard. Jorge Mario Bergoglio.

Uchodzi za jednego z najwybitniejszych znawców prawa kanonicznego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji książkowych oraz artykułów w czasopismach kanonicznych i pracach zbiorowych. Łącznie jego bibliografia przekracza tysiąc publikacji w 15 językach. Jest doktorem honoris causa wielu uczelni na całym świecie, a także Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1998), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1999), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (22 marca 2004) oraz Uniwersytetu Śląskiego (25 listopada 2010). Jest także honorowym obywatelem miasta Poznania. W maju 2013 otrzymał medal Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, oraz przyznawaną przez KUL Nagrodę im. ks. Idziego Radziszewskiego.

Zdaniem watykanistów wybór kard. Versaldiego na prefekta Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej jest związany z reformą dykasterii ekonomicznych Stolicy Apostolskiej. Szereg kompetencji kierowanej przez niego Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej przejął Sekretariat ds. Gospodarczych, na którego czele stoi Australijczyk, kard. George Pell.

Do kompetencji Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej należą sprawy dotyczące uczelni wyższych zależnych od instytucji kościelnych a także pozostałych szkół różnych stopni zależnych od władz kościelnych, mających na celu formację młodzieży.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Najnowsze