Nowy numer 3/2021 Archiwum

Franciszek: Na to wszystko nie ma zgody

Kościół jest Ciałem Chrystusa, bo to Duch Pański łączy nas ze sobą, w chrzcie stajemy się jego częścią, skąd wypływa głęboka komunia miłości - powiedział Ojciec Święty, podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Na placu św. Piotra katechezy Franciszka wysłuchało około 45 tys. wiernych.

Papież zauważył, że określenie Kościoła jako Ciała Chrystusa sięga czasów św. Pawła. Nawiązując do ukazanej w Księdze Ezechiela wizji kości, które po tchnieniu proroka stają się ciałem kompletnym i pełnym życia, Franciszek zaznaczył, że można w tym dostrzec fakt, iż Kościół jest arcydziełem Ducha. Duch Święty w każdym z członków Kościoła wzbudza "nowe życie Zmartwychwstałego i stawia nas jednego obok drugiego, jednego w służbie drugiego i dla wsparcia drugiego, czyniąc w ten sposób z nas wszystkich jedno ciało, budowane w komunii i miłości" - stwierdził Ojciec Święty.

Franciszek podkreślił, że członkami Ciała Chrystusa stajemy się w sakramencie Chrztu św., stanowiącym prawdziwe nowe narodzenie odradzające nas w Chrystusie i czyniące nas Jego częścią.

Papież przypomniał, że w czasach św. Pawła wspólnota w Koryncie napotykała pod tym względem wiele trudności, żyjąc, podobnie jak często i my, doświadczeniami podziałów, nienawiści, nieporozumień i odsunięcia na bok.

"Na to wszystko nie ma zgody, bo zamiast budować i rozwijać Kościół jako ciało Chrystusa, rozbijają go na wiele części, rozczłonkowują go" - powiedział Franciszek. Przypomniał rady św. Pawła skierowane do Koryntian: nie być zawistnym, ale doceniać w naszych wspólnotach dary i zalety naszych braci; być blisko i uczestniczyć w cierpieniach ostatnich i najbardziej potrzebujących; wyrażać swą wdzięczność wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy pełnią posługi najbardziej pokorne i ukryte; i wreszcie nie uważać nikogo za przewyższającego innych, ale w pokorze uważać siebie za członków jedni drugich, którzy żyją i dają siebie z pożytkiem dla wszystkich.

"Drodzy bracia i siostry, podobnie jak prorok Ezechiel i apostoł Paweł także i my przyzywajmy Ducha Świętego, aby Jego łaska i obfitość Jego darów pomogły nam żyć naprawdę jako ciało Chrystusa, w zjednoczeniu, jako widzialny i piękny znak Jego miłości" - zakończył swoją katechezę Franciszek.

Zwracając się do Polaków, papież powiedział:

„Pozdrawiam serdecznie przybyłych na audiencję pielgrzymów polskich. Dzisiaj obchodzimy liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II. Zachęcał wszystkich, by otworzyli drzwi Chrystusowi; podczas pierwszej wizyty w waszej Ojczyźnie prosił Ducha Świętego, by zstąpił i odnowił oblicze polskiej ziemi; przypomniał całemu światu tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Niech Jego duchowe dziedzictwo nie pójdzie w zapomnienie, lecz inspiruje nas do przemyśleń i konkretnych działań dla dobra Kościoła, rodziny, społeczności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama