Ks. Witczyk dalej w Papieskiej Komisji Biblijnej

Papież mianował go na 5-letnią kadencję.

Ks. prof. Henryk Józef Witczyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego został mianowany przez Ojca Świętego na kolejną pięcioletnią kadencję (2014-2019) członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej.

Ponadto w tym dwudziestoosobowym gronie znajdują się trzy kobiety - siostra Nuria Calduch Benages, M.N. z Hiszpanii, pani prof. Mary E. Healy z USA oraz pani prof. Bruna Costacurta z Włoch a także duchowni z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Meksyku, Francji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Węgier, Irlandii, Brazylii, Nigerii, Indii, Kolumbii, Demokratycznej Republiki Konga, Korei i Argentyny.

Ks. prof. Henryk Józef Witczyk urodził się 29 października 1955 r. i jest kapłanem diecezji kieleckiej. Doktorat z teologii uzyskał w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, licencjat nauk biblijnych na Biblicum w Rzymie, a habilitację na KUL. Jego prace naukowe poświęcone są zwłaszcza Psalmom, teologii biblijnej i tradycji Janowej.

Ks. Witczyk redaguje kwartalnik homiletyczny "Współczesna Ambona". Jest przewodniczącym Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II oraz przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Listem apostolskim "Vigilantiae studiique" z 30 października 1902 r., papież Leon XIII ustanowił Papieską Komisję Studiów Biblijnych. Jej zadaniem był rozwój badań naukowych nad Pismem Świętym i czuwanie nad pojawiającymi się w tej dziedzinie błędami. Dwa lata później św. Pius X przyznał Komisji prawo nadawania stopni naukowych w dziedzinie biblijnej. W 1924, a następnie w 1931 r. Pius XI zrównał je z dyplomami wydawanymi przez wyższe uczelnie papieskie. Na mocy Motu Proprio "Sedula cura" z 27 czerwca 1971 r. Paweł VI zreorganizował Komisję, wiążąc ją z Kongregacją Nauki Wiary, której prefekt stoi z urzędu na czele Komisji. Jest nim obecnie kard. Gerhard Ludwig Müller.

« 1 »