Nowy numer 3/2021 Archiwum

Papież zatrzymał dla niej auto

Papież Franciszek jechał samochodem na po­łu­dniu Włoch, gdy zauważył transparenty z napisami: "Pa­pie­żu, pro­szę, za­trzy­maj się tu, by zo­ba­czyć anio­ła, który na Cie­bie czeka" i "Pro­szę, po­bło­go­sław małą Ro­ber­tę". Papieski ford focus stanął na środku drogi, a Franciszek wysiadł i pobłogosławił leżącą, niepełnosprawną dziew­czyn­kę.

Papa Francesco si e fermato a casa nostra©
Ivan parfenie
Baner po­wie­si­ła ro­dzi­na upo­śle­dzo­nej dziew­czyn­ki. Nie może ona po­dró­żo­wać, więk­szość dnia spę­dza z ma­szy­ną, która po­ma­ga jej w od­dy­cha­niu. Ro­dzi­na dziew­czyn­ki na­pi­sa­ła na Fa­ce­bo­oku: "Nadal nie mo­że­my w to uwie­rzyć. Dzię­ku­je­my ci, Ojcze Świę­ty, za danie nam mo­mentu wiel­kiej przy­jem­no­ści".

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama