Nowy numer 38/2023 Archiwum

Jedność należy odkryć, a nie wytworzyć

Starożytny Kościół szczycił się, że jest „ekumeniczny”, to znaczy obejmuje cały świat i wszędzie pozostaje ten sam, choć w różnych miejscach przybiera nieco odmienną postać. Różnorodność nie przeszkadzała jedności, choć w końcu chrześcijanie dosyć skutecznie się skonfliktowali na wielką skalę - mówi dr hab. Marek Kita w rozmowie z Katarzyną Mackiewicz, dla Stacja7.pl

Mówiąc o dzisiejszych drogach ekumenizmu, teolog z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwraca uwagę, że jedność chrześcijan powinna być odkryta, a nie wytworzona, gdyż  "istnieją różnice, które nie niszczą zasadniczej jedności, ale są i takie, nad którymi nie można przejść do porządku".

W postawie ekumenicznej Kita wskazuje, na potrzebę wzajemnego szacunku i odczytywania  na nowo wydarzeń historii. "Musimy pamiętać, że niezależnie od błędów popełnianych w przeszłości, żyjący obecnie wyznawcy rozdzielonych Kościołów wyznają swoje poglądy w dobrej wierze, nie są żadnymi upartymi heretykami – a podstawowym znakiem rozpoznawczym uczniów Chrystusa, którymi jesteśmy, jest wzajemna miłość na wzór Jego miłości" - mówi.

Ekumenizm to przede wszystkim "wydobywanie spod historycznych podziałów chrześcijaństwa fundamentalnej jedności, jaka łączy ludzi zakochanych w tym samym Panu i Zbawicielu",  a pomimo iż "jesteśmy jedną rodziną, nieszczęśliwie skłóconą (...) staramy się w pełni pogodzić, z Bożą pomocą".

Teolog zwraca też uwagę, iż to "modlitwa jest duszą całego ruchu ekumenicznego a prawdziwi ekumeniści nie są marzycielami, utopistami, ani ideologami, tylko ludźmi wiary, nadziei i modlitwy".

Pytany o ekumeniczną misję papieża Franciszka, w kontekście jego planowanego spotkania z Patriarchą Konstantynopola, Bartłomiejem I, dr Kita zauważa, że "styl pełnienia posługi przez papieża Franciszka jest ekumenicznie przełomowy dzięki konsekwentnemu, radykalnemu oczyszczaniu wizerunku Następcy św. Piotra z najdrobniejszych rysów kościelnego monarchy, powracaniu do ewangelicznej, apostolskiej prostoty. To jest coś, o co prawosławie zawsze się upominało".

Pytany relacje obecnego  papieża z protestantami, dr Kita ocenia, że "radykalne uproszczenie, w duchu ewangelicznym, stylu papieskiego posługiwania musi zrobić wrażenie także na protestantach". Przywołuje zarazem obraz fotografii przedstawiającej kardynała Bergoglio korzystającego z modlitwy wstawienniczej protestanckich pastorów: "on klęczy, a oni wyciągają nad nim ręce w geście braterskiej solidarności i polecają go Bogu, tak, jak to się robi na spotkaniach Odnowy w Duchu Świętym".

Dr hab. Marek Kita, jest teologiem i filozofem religii, adiunktem w Katedrze Chrystologii Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

« 1 »
TAGI:

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast