Nowy numer 24/2021 Archiwum

Rosjanin zwierzchnikiem prawosławia na Białorusi

Święty Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego wyznaczył biskupa Pawła (Georgija Ponomariewa), dotychczasowego metropolitę Riazania (centralna Rosja), na urząd metropolity mińskiego i słuckiego.

Metropolita Paweł będzie także patriarszym egzarchą białoruskim, a więc zwierzchnikiem prawosławia na Białorusi.

Nowy metropolita Mińska jest Rosjaninem, urodził się w 1952 r. w Kazachstanie.  Po odbyciu służby wojskowej pracował jako mechanik samochodowy i ślusarz. W latach 70. ukończył Akademię Duchowną w Moskwie i rozpoczął pracę w Wydziale  Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. Przez wiele lat pracował w misjach rosyjskiego prawosławia w Jerozolimie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz w Austrii. Zastąpił metropolitę Filareta (Kiriła Wachromiejewa), który niedawno skończył 78 lat i w związku z tym zrezygnował z urzędu, który sprawował przez 35 lat.

W wyniku zmian politycznych w Związku Sowieckim jesienią 1989 r. Kościół prawosławny na Białorusi otrzymał szeroką autonomię w ramach Patriarchatu Moskiewskiego, jako samodzielny egzarchat. W ostatnim czasie powstało 10 nowych eparchii (diecezji), wielokrotnie zwiększyła się liczba parafii, otwarto szereg nowych klasztorów i szkół duchownych. Egzarcha białoruski z urzędu jest stałym członkiem Świętego Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, najważniejszego kolegialnego organu Patriarchatu Moskiewskiego. Spośród ponad 9.5 mln. mieszkańców Białorusi ponad 56 proc. jest wyznawcami prawosławia

Niezależne media białoruskie negatywnie komentują nominację metropolity Pawła, gdyż spodziewano się, że nowym metropolitą Mińska będzie Białorusin. Ta nominacja podkreśla zaś zależność białoruskiego prawosławia od Patriarchatu Moskiewskiego.

« 1 »

Andrzej Grajewski

Dziennikarz „Gościa Niedzielnego”, kierownik działu „Świat”

Doktor nauk politycznych, historyk. W redakcji „Gościa” pracuje od czerwca 1981. W latach 80. był działaczem podziemnych struktur „Solidarności” na Podbeskidziu. Jest autorem wielu publikacji książkowych, w tym: „Agca nie był sam”, „Trudne pojednanie. Stosunki czesko-niemieckie 1989–1999”, „Kompleks Judasza. Kościół zraniony. Chrześcijanie w Europie Środkowo-Wschodniej między oporem a kolaboracją”, „Wygnanie”. Odznaczony Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice, Krzyżem Wolności i Solidarności, Odznaką Honorową Bene Merito. Jego obszar specjalizacji to najnowsza historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, historia Kościoła, Stolica Apostolska i jej aktywność w świecie współczesnym.

Kontakt:
andrzej.grajewski@gosc.pl
Więcej artykułów Andrzeja Grajewskiego

Zobacz także

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się