Nowy numer 30/2021 Archiwum

Organizacje pro-life przeciw rezolucji PE

Stanowczy protest przeciwko Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego wyrażają polskie organizacje pro-life.

Petycja protest przeciwko Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego:

Parlament Europejski w dniu 22.10.2013 r. odniesie się w głosowaniu do Rezolucji przygotowanej przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia UE, zaliczającą prawo do aborcji do praw podstawowych. Poza tym Rezolucja wzywa kraje UE do rygorystycznego przestrzegania całego pakietu postulatów ideologii gender, m.in. do zapewnienia młodzieży usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, dostępnych bez zgody i wiedzy rodziców lub opiekunów. Edukacja seksualna nastolatków ma również przekazywać pozytywny obraz homoseksualizmu i transseksualizmu.

Rezolucja jest reakcją na masowe poparcie obywateli UE dla inicjatywy “Jeden z Nas”, która podpisało już prawie 1,5 miliona obywateli UE. Celem Inicjatywy jest wstrzymanie finansowania aborcji przez UE, tymczasem projekt Rezolucji PE wzywa do zapewnienia stałego finansowania dla organizacji świadczących usługi aborcyjne.

Działanie takie podważa zaufanie do Parlamentu Europejskiego, bowiem jednoznacznie wykracza poza kompetencje, jakie Państwa Członkowskie przyznały UE. Jest to sfera, w której każde Państwo Członkowskie ma prawo do prowadzenia własnej polityki.

Sprzeciwiamy się nierespektowaniu podziału kompetencji pomiędzy Unią Europejską, a państwami członkowskimi, czego drastycznym przykładem jest wspomniana Rezolucja i wzywamy do jej odrzucenia. Przypominamy również, że Sejm Rzeczpospolitej przed wstąpieniem Polski w struktury UE przyjął uchwałę o suwerenności naszego państwa w sprawach etycznych i dotyczących życia rodzinnego.

Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:

dr Paweł Wosicki (prezes), Antoni Szymański, Antoni Zięba, Anna Dyndul, Maria Adamska-Kolupa, Jolanta Chytra, o. Ryszard Halwa, ks. Stanisław Kaniewski, Lidia Klempis, Dariusz Kłeczek, Henryk Koch, Ewa Kowalewska, Bogdan Nowacki, Iwona Rutkowska, Hana Wujkowska, Katarzyna Urban.


Warszawa, 21.10.2013 r.

« 1 2 3 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama