Nowy numer 24/2021 Archiwum

"My chcemy Boga" - mówią radni

SLD chciało usunąć ze statutu Warszawy invocatio Dei. Radni PO i PiS nie pozwolili, by z miejskiej konstytucji zniknęły słowa: "źródłem dla wielu z nas jest wiara w Boga".

Preambuła z odwołaniem do Boga ( "źródłem dla wielu z nas jest wiara w Boga")  znalazła się w uchwalonym w 2008 r. statucie miasta stołecznego Warszawy. Dokument nazywany miejską konstytucją określa kompetencje poszczególnych szczebli stołecznego samorządu.

Za jego przyjęciem głosowało wówczas 38 radnych, nikt nie był przeciw, a 14 radnych PiS wstrzymało się od głosu. Sam statut nie budził kontrowersji, ale preambuła z odwołaniem do Boga już nie wszystkim się podobała, choć wówczas zagłosował za nią m.in. radny z lewicy, Sebastian Wierzbicki. Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m. st. Warszawy, podkreślała wówczas znaczenie „mocnego stanowiska” w tej sprawie prezydent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz. Prezydent miasta przekonywała, że większość mieszkańców Warszawy jest chrześcijanami i katolikami. Katolicy są obywatelami RP i mają prawo do publicznego wyznawania wiary również i w takim miejscu jak samorząd. A zapis, który odwołuje się do innych wartości, powinien satysfakcjonować także tych, którzy nie podzielają wiary w Boga. "Dlatego występowaliśmy, żeby ta preambuła była, bo dla bardzo wielu mieszkańców stolicy jest to ważne. Natomiast głosy sprzeciwu nie były tak silne, żeby spowodować, że ktokolwiek zagłosowałby przeciwko statutowi” – powiedziała wówczas Ewa Malinowska-Grupińska.

Poprawkę usuwającą odwołanie do Boga zgłosił na wczorajszej Radzie Warszawy SLD. Według radnej Pauliny Piechny-Więckiewicz z SLD nie ma potrzeby, by w statucie wierzący radni deklarowali, skąd czerpią inspirację. Statut nie jest dokumentem prywatnym, a invocatio Dei jest narzucaniem innym własnego światopoglądu.

Ostatecznie poprawka przepadła głosami radnych Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Tekst Preambuły do statutu m.st. Warszawy, przyjęty 10 stycznia 2008 r.

"My, Radni miasta stołecznego Warszawy,
świadomi swej służebnej roli wobec Miasta,
pomni, że co czynimy - czynimy jako przedstawiciele jego obywateli,
przed którymi odpowiadamy,
przechowując w naszych sercach i umysłach wielosetletnią historię Stolicy,
z czcią odnosząc się do naszych przodków, których ogromne ofiary sprawiły,
że Warszawa pozostała miastem nieujarzmionym,
wdzięczni poprzednim pokoleniom za ich trud podźwignięcia Miasta z ruin,
ufni, że w pracy dla naszego Miasta nie zabraknie nam siły i wytrwałości,
których źródłem dla wielu z nas jest wiara w Boga,

a dla wszystkich - wiara w głęboki sens publicznej służby,
w trosce o dobro wspólne
Warszawę - Stolicę Rzeczypospolitej Polskiej,
pragnąc zapewnić naszemu Miastu sprawne i uczciwe rządy
oraz jak najpełniejsze i sprawiedliwe zaspokajanie potrzeb jego mieszkańców,
nawiązując do zasad pomocniczości i decentralizacji stanowiących fundament
polskiego ustawodawstwa samorządowego i zgodnie z nim dookreślając
zapisane w ustawach kompetencje Miasta i jego Dzielnic,
na podstawie praw wynikających
z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustaw,
w uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów,

u s t a n a w i a m y

Statut miasta stołecznego Warszawy

i wzywamy wszystkich, których to dotyczy,
by jego przestrzeganie było dla nich niewzruszonym nakazem"

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Najnowsze