Nowy numer 44/2020 Archiwum

Rzecznik Polski w Trybunale Sprawiedliwości UE

Polska ma stałego rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. W środę ambasadorowie krajów UE zatwierdzili decyzję o powołaniu na to stanowisko Macieja Szpunara. 23 października złoży on przyrzeczenie na uroczystym posiedzeniu Trybunału.

Rzecznicy generalni przedstawiają opinie w sprawach wniesionych do Trybunału Sprawiedliwości UE, dzięki czemu mogą pośrednio wpływać na jego orzecznictwo.

Obecnie Trybunał ma ośmiu takich rzeczników, z których pięciu to zawsze przedstawiciele największych krajów Unii: Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch. W środę do tego grona dołączyła Polska.

Maciej Szpunar jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, specjalizującym się w prawie europejskim i prawie prywatnym międzynarodowym. Od 1996 roku pracował w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Od 22 grudnia 2008 roku do połowy kwietnia tego roku Szpunar był wiceministrem spraw zagranicznych. Koordynował wdrażanie prawa UE w Polsce, był odpowiedzialny za wydawanie opinii o zgodności projektów ustawodawczych z prawem UE, reprezentował rząd w Sejmie i Senacie w procedurze ratyfikacji umów międzynarodowych, a także w pracach nad ustawą o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w Unii Europejskiej.

Nadzorował ponadto prace Departamentu Prawa Unii Europejskiej, Departamentu Prawno-Traktatowego oraz Departamentu do spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka. Pełnił funkcję pełnomocnika rządu RP w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem EFTA.

Funkcję stałego rzecznika Trybunału Sprawiedliwości UE Szpunar ma pełnić przez cztery lata, do października 2017 roku.

Przeczytaj wywiad z prof. Szpunarem z czasów, gdy odpowiadał w rządzie za sprawy, związane z prawem europejskim: Prawo ostatniego słowa

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama