Nowy numer 25/2021 Archiwum

Nie przyszedłem pana nawracać

Cykl debat poświęconych relacjom wiary z nauką, kulturą i społeczeństwem pokazał wielką potrzebę dialogu agnostyków i osób wierzących.

Trzydniowy warszawski Dziedziniec Dialogu, znany z kilku innych miast europejskich jako Dziedziniec Pogan, rozpoczął się od odsłonięcia ławeczki księdza-poety. – Ta ławka była zawsze żywa. Ks. Jan Twardowski nie unikał rozmów, a przysiadając się, lubił słuchać, co inni mają do powiedzenia.

Jeśli dialog jest tworzeniem kultury spotkania, jego życie było dialogiem – mówił ks. Aleksander Seniuk, pomysłodawca ławeczki, podkreślając, że autor „Nie przyszedłem pana nawracać” miał dar mówienia o wierze prosto, zrozumiale dla niewierzących.
W pobliżu między 10 i 12 października stanął jeden z namiotów Dziedzińca Dialogu, w którym naukowcy spierali się ze sobą i publicznością o to, skąd wiemy, że Bóg jest, i czy racjonalność świata może być dowodem na Jego istnienie. Niektórzy otwarcie deklarowali swój agnostycyzm.


Odnaleźć Boga w dialogu


Dziedziniec zainaugurowała 10 października debata na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W spotkaniu zatytułowanym „Do źródeł dziedzińca” uczestniczyli augustianin o. dr Wiesław Dawidowski, prof. Andrzej Eliasz, prof. Zbigniew Stawrowski oraz Hanna Wróblewska. Debatę poprowadził dr Michał Łuczewski z Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucji, która wraz z archidiecezją warszawską współorganizowała wydarzenia Dziedzińca. – Nawet dla ludzi niewierzących kwestią otwartą pozostaje pytanie o Boga. Nie można podejmować dialogu w przestrzeni, która nas dzieli, czyli w świątyni. Stąd idea spotkania się w przedsionku. Przedsionek świątyni, zwany potocznie dziedzińcem pogan, miał być przestrzenią stworzoną po to, by niewierzący mogli zbliżać się do Boga – wyjaśnił o. Dawidowski. Według niego większość ważnych nauk Jezusa została wygłoszona na dziedzińcu pogan. Skąd obawy przed dialogiem? – Być może jest to obawa o to, że dialog to lansowanie jakiejś nowej religii. A nie chodzi przecież o relatywizowanie prawd wiary, ale o odnalezienie Boga w kulturze ludzkiej – powiedział o. Dawidowski.


Pytania o skandal zła


Gościem kolejnych debat dotyczących relacji między wiarą, nauką, kulturą i społeczeństwem był przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury i główny realizator papieskiej idei dziedzińca, kard. Gianfranco Ravasi. W jego obecności spierali się przedstawiciele nauk ścisłych: prof. Krzysztof Meissner – fizyk cząstek stałych uczestniczący w badaniach w CERN, prof. Łukasz Turski – specjalista w zakresie fizyki statycznej i teorii materii skondensowanej i współtwórca Centrum Nauki Kopernik, prof. Piotr Węgleński – biolog, prof. Piotr Gutowski – wykładowca Instytutu Filozofii Teoretycznej KUL oraz ks. prof. Michał Heller – teolog i profesor nauk filozoficznych specjalizujący się w filozofii przyrody, fizyce i kosmologii.
Organizatorzy dyskusji, która odbywała się w Teatrze Polskim, zwracali z kolei uwagę, że kultura pozostaje wciąż miejscem spotkania tego, co święte, i tego, co świeckie, natomiast nawet kwestionowanie sacrum przez artystów może skłaniać odbiorców do stawiania sobie najważniejszych pytań. W ostatniej z debat, w Galerii Porczyńskich, wziął udział prezydent Bronisław Komorowski, który przyznał, że najważniejsza dla niego jest kwestia, na ile wiara może wspierać dziś nowoczesne społeczeństwo w Polsce.


Dalej rozmawiać


Prezydent dodał, że tak wielkiej instytucji, jaką jest Kościół, często trudno nadążyć za tempem zmian cywilizacyjnych. Według B. Komorowskiego największym zagrożeniem dla Kościoła dziś jest „marnowanie wielkiego mandatu zaufania”, a wyzwaniem – „konieczne odbudowanie dialogu”.
W debacie „Wiara i społeczeństwo” wzięli udział kard. Gianfranco Ravasi, prof. Krzysztof Pomian, prof. Irena Lipowicz, prof. Jerzy Kłoczowski, Aleksander Smolar oraz prof. Andrzej Zybertowicz. Głównym debatom towarzyszył szereg wydarzeń: koncerty, spotkania, wystawy, happeningi. W kościele środowisk twórczych kilkakrotnie w ciągu dnia odbywała się medytacja chrześcijańska. Wraz ze startem cyklu spotkań na 1 Piętrze na Salonie24 ruszyła blogosfera, w której młode, opiniotwórcze środowiska polskich intelektualistów debatują na tematy światopoglądowe, religijne czy etyczno-społeczne.
Efektem Dziedzińca ma być publikacja podsumowująca i archiwizująca całe wydarzenie, która zawierać ma także poradnik, jak założyć u siebie w parafii filię Dziedzińca Dialogu. Zgodnie z intencją kard. Kazimierza Nycza Dziedziniec Dialogu ma być początkiem stałego dialogu Kościoła z reprezentującymi różne światopoglądy ludźmi nauki, kultury i życia społecznego.


« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama