Nowy numer 25/2021 Archiwum

Błąd Gwiazdowskiego

Jako wieloletni sympatyk Gościa Niedzielnego nie mogę pozostawić bez reakcji ocen ferowanych przez Pana dr hab. R. Gwiazdowskiego, którego felietony często czytuję.

Nie będę prowadził szerszej polemiki, lecz zaznaczę rzeczy najbardziej oczywiste. Składka emerytalna nie jest podatkiem i nigdy nie była, lecz jest przymusowym świadczeniem publicznym, którego spełnienie wiąże się z nabyciem określonych praw w zamian. Niestety, ten błąd w rozumowaniu pojawia się często w czytanych przez nas “Porachunkach”. Podatek nie daje nigdy nic w zamian w rozumieniu prawnym. Prawem nabywanym przez członków OFE jest jednak prawo składania części składki w OFE z przeznaczeniem na wypłatę własnej emerytury, a w dalszej kolejności tym uprawnieniem wzajemnym staje się sama emerytura kapitałowa.

Nie jest prawdą, jak pisze R. Gwiazdowski, że “W sensie prawnym na pewno (składki) nie stały się własnością OFE. Choć w sensie ekonomicznym tak to właśnie wygląda”. Przeczy temu art. 6 ust. 1 ustawy o ofe brzmi: „Składki wpłacone do funduszu, nabyte za nie lub w związku z nimi prawa i pożytki z tych praw stanowią jego aktywa”. Może to trochę uszczypliwe, ale mniemam, że Pan profesor swoich aktywów broniłby jak niepodległości.

Niech się więc nie dziwi, że walczą o nie PTE, których uznał za faryzeuszy. Wszak art. 48 ust. 1 ustawy o ofe brzmi “Towarzystwo odpowiada wobec członków funduszu za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji (...)” PTE ryzykują odpowiedzialność cywilnoprawną wobec kilkunastu milionów członków OFE, jeżeli nie obronią aktywów, które stanowią pokrycie zobowiązania OFE wobec członka OFE. Tego, niestety, już nie dostrzega.

Profesor Gwiazdowski pisze, że “pieniądze pochodzące ze składki stały się publicznymi w momencie ich pobrania. I nie stały się prywatnymi w momencie ich przekazania do OFE”. Z tym pierwszym zdaniem można się zgodzić, ale drugie przeczy wyraźnym uprawnieniom prywatnoprawnym członków OFE do środków zgromadzonych w OFE. Przecież art. 2 ust. 2 ustawy o ofe przewiduje, że “przedmiotem działalności OFE jest gromadzenie środków pieniężnych, ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego” Panie profesorze, w przepisie nie mowa o wypłaceniu środków ZUS czy państwu, ale członkom OFE. Może więc jednak doszło (w jakimś stopniu) do prywatyzacji składek.

Zainteresowanych moją analizą prawną odsyłam do książki “Podmioty uprawnione do środków OFE”, którą można bezpłatnie pobrać ze strony www.figis.org.pl Warto, aby więcej osób wypowiadało się w interesie członków OFE, których emerytury kapitałowe dzięki środkom OFE mają szanse być w całości wypłacone. Niestety, za 15 lat lub wcześniej emerytury z ZUS (FUS) będą podlegać redukcji, tym większej im mniej będzie pracujących legalnie w relacji do emerytów, im więcej emigrantów oraz im dłużej będą żyć emeryci.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Radosław Pacud, Kierownik Katedry Rynku Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

« 1 »
TAGI:

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama