Nowy numer 24/2021 Archiwum

Kościoły w Polsce o ideologii gender

Kościoły w Polsce chcą rozmawiać o ideologii gender, na razie rozważane jest zorganizowanie sympozjum naukowego z udziałem kościelnych i świeckich ekspertów. Nie wiadomo jednak, czy Kościoły zabiorą w tej sprawie wspólny głos, zwracający uwagę na zagrożenia płynące z tej ideologii m.in. dla rodziny oraz edukacji dzieci i młodzieży.

O wczorajszych rozmowach m.in. na ten temat podczas Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski powiedział KAI współprzewodniczący tego gremium, bp Krzysztof Nitkiewicz.

„Pojawił się pomysł, by tej tematyce poświęcić sympozjum, zająć się tą tematyką z naukowego punktu widzenia. Jest to kwestia dyskusji, przybliżenia problemu, zastanowienia się nad gender w odniesieniu m.in. do rodziny” – powiedział bp Nitkiewicz. Jak dodał, nie wiadomo jednak na razie, kiedy taka wspólna konferencja Kościołów w Polsce mogłaby się odbyć.

Podjęcie tematyki gender nie oznacza też, że można będzie w najbliższym czasie oczekiwać wspólnego stanowiska Kościołów w tej kwestii, choć w wydanym po spotkaniu PRE-KEP komunikacie zaznaczono, że gender to ideologia, która coraz wyraźniej narzucana jest polskiej świadomości społecznej”.

Jak wyjaśnił bp Nitkiewicz, na razie „są to sygnały: usiądziemy i zajmiemy się tą kwestią, bo jest ona dzisiaj szeroko dyskutowana przez Kościoły”. – Kościoły mają też swój punkt widzenia: Kościół katolicki ma swój punkt widzenia, Kościół prawosławny i Kościoły protestanckie. Dobrze jest się spotkać i porozmawiać na ten temat – powiedział bp Nitkiewicz.

Podpisaną konwencję Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet Polska musi jeszcze ratyfikować. Na razie odpowiedzialna za prace nad uzgodnieniem konwencji z polskim prawem pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz przesłała dokument do konsultacji poszczególnym resortom. Już wiadomo, że spore zastrzeżenia mają głównie ministerstwa: sprawiedliwości, finansów i pracy.

Podpisanie konwencji jest pierwszym etapem do jej przyjęcia. Ostateczne wyrażenie przez państwo woli związania się umową następuje w drodze ratyfikacji. W tym przypadku powinno to nastąpić w trybie podjętej przez parlament ustawy, która upoważni prezydenta do ratyfikacji.

Przyjęciu konwencji sprzeciwia się wiele organizacji działających na rzecz rodziny. Ich zdaniem, nie było w tej sprawie konsultacji społecznych z prawdziwego zdarzenia (brały w nich udział tylko sprzyjające dokumentowi środowiska feministyczne).

Według Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia (zrzesza 130 organizacji), konwencja oparta jest na feministycznej ideologii gender, a na państwie przyjmującym ów dokument wymusza zmianę definicję płci z biologicznej na tzw. płeć społeczną. Konsekwencją tak radykalnej zmiany będzie walka z tradycyjnymi wspólnotami chronionymi przez konstytucję - małżeństwem i rodziną, a także z pozytywnym dorobkiem cywilizacyjnym, który w konwencji traktowany jest jako zagrożenie, nie zaś jako wartościowy dorobek poprzednich pokoleń.

Członkowie Komisji ds. Dialogu między PRE a KEP wspomnieli także o możliwości zorganizowania wspólnego nabożeństwa ekumenicznego podczas szczytu klimatycznego, który odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Szczegóły w tej sprawie muszą uzgodnić diecezja warszawsko-praska i Polska Rada Ekumeniczna.

Niewykluczone, że nabożeństwo zostałoby odprawione na terenie kaplicy międzywyznaniowej, która mieści się na Stadionie Narodowym. – Jest intencja, żeby wspólnie się pomodlić, zwłaszcza, że przyjedzie wielu przedstawicieli zwłaszcza Kościołów protestanckich – poinformował ordynariusz sandomierski.

Bp Nitkiewicz przypomniał, że w styczniu br. podpisany został przez zwierzchników Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej oraz przewodniczącego Episkopatu Polski „Apel o ochronę stworzenia”. Kościoły zaapelowały w nim m.in. o redukcję odpadów miejskich, odzyskiwanie i utylizacje wysypisk śmieci, oczyszczanie powietrza, wody i gleby, ochronę lasów oraz zagrożonych gatunków roślin i innych skarbów przyrody oraz stosowanie technologii ekologicznych. - To jest nasz wielki wkład w dzieło ekologii, który wynika z naszej wiary – podkreślił bp Nitkiewicz.

Na spotkaniu Komisji ds. Dialogu między PRE a KEP omówiono także stan prac nad ekumeniczną deklaracją o świętowaniu niedzieli. Bp Nitkiewicz określił go jako „bardzo zaawansowany”. – Jest projekt tego dokumentu, ale nie został on jeszcze przedstawiony do zatwierdzenia poszczególnym Kościołom. Mam nadzieję, że zostanie on sfinalizowany na wiosnę – powiedział biskup.

Jak podkreślił bp Nitkiewicz, deklaracja mówi m.in. o trosce o człowieka, który „ma prawo być dostrzeżony w całej swej godności, a niedziela też uwzględnia poszanowanie człowieka”.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama