Wspólna kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII?

Za zgodą papieża Franciszka Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała dekret uznający cud przypisywany wstawiennictwu bł. Jana Pawła II. Tym samym została otwarta droga do jego kanonizacji.

Papież zwołał też konsystorz kardynałów, na którym zostanie wyznaczona data kanonizacji Jana Pawła II. Na tym samym konsystorzu ma być ogłoszona data kanonizacji Jana XXIII. Może to oznaczać, że obaj błogosławieni zostaną ogłoszeni świętymi w czasie jednej ceremonii.

« 1 »

KAI /PAP