Nowy numer 48/2020 Archiwum

W Warszawie o nowej ewangelizacji

Sprawy nowej ewangelizacji w kontekście przypadającej obecnie 10. rocznicy adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Ecclesia in Europa” oraz nowych wyzwań, stojących przed Kościołem na naszym kontynencie, były głównymi tematami 41. spotkania sekretarzy generalnych episkopatów krajowych, które od 27 do 30 czerwca odbywa się w Warszawie.

O przebiegu i wynikach kończących się obrad mówili 29 bm. na spotkaniu z dziennikarzami sekretarze generalni: Konferencji Episkopatu Polski – bp Wojciech Polak i Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE), głównego organizatora spotkania – ks. Duarte da Cunha.

Bp Polak przypomniał, że wczoraj minęło 10 lat od ogłoszenia przez Jana Pawła II posynodalnej adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Europa” i uczestnicy spotkania chcieli również „spojrzeć na tę rocznicę w kontekście trwającego obecnie Roku Wiary”.

„Zastanawialiśmy się, co udało się osiągnąć w tym czasie z punktu widzenia nowej ewangelizacji, jak wykorzystaliśmy ten okres” – powiedział sekretarz generalny episkopatu Polski.

Ważnym punktem było zapoznanie się uczestników obrad z obecną sytuacją finansowo-gospodarczą Europy i świata, którą przedstawił im prof. Paul Dembiński z Obserwatorium Finansowego w Genewie.

Bp Polak poinformował, że wiele uwagi poświęcono przedstawieniu bieżących spraw i problemów, jakimi żyją Kościoły w Europie. "Było to spojrzenie w przyszłość, mówiliśmy o tym, jak głosić tę samą, niezmienną Ewangelię w nowych warunkach ludziom naszych czasów” – stwierdził biskup.

„Troska o Kościół na naszym kontynencie była i jest naszym głównym zadaniem. Rada Konferencji Biskupich Europy, skupiająca w praktyce wszystkie Kościoły lokalne kontynentu, mocno to podkreśla i stara się być temu wierna” – oświadczył z kolei ks. D. da Cunha. Zauważył, że oznacza to m.in. zainteresowanie „ludźmi w ruchu”, a więc migrantami i tymi wszystkimi, którzy z różnych powodów przemieszczają się z jednego miejsca w drugie. Jest to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi obecnie Kościół na naszym kontynencie.

Inny istotny problem to rodzina i małżeństwo – dwie instytucje przeżywające dziś wielki kryzys. Istnieje pilna potrzeba budowania trwałej wspólnoty między ludźmi, ale i obrony tradycyjnego małżeństwa i rodziny w obliczu licznych trudności, na jakie one napotykają.

W tym kontekście sekretarz generalny CCEE zwrócił uwagę na wielkie znaczenie ekumenizmu, a więc działań na rzecz jedności i wspólnoty chrześcijan różnych wyznań tak, aby byli oni bardziej wiarygodnymi świadkami Chrystusa. „Sprawa widzialnej jedności Kościoła jest bardzo istotna i to jest jednym z naszych głównych celów” – podkreślił portugalski kapłan. Dodał, że wiąże się z tym także ochrona życia od poczęcia po naturalną śmierć i zagadnienie to również łączy różne Kościoły chrześcijańskie.

Ks. da Cunha oświadczył także, iż Kościół katolicki w wymiarze zarówno powszechnym, jak i lokalnym, utrzymuje stałą więź z rządami i instytucjami europejskimi. Na przykład Stolica Apostolska ma status stałego obserwatora przy Unii Europejskiej i Radzie Europy, istnieje Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, która pozostaje w stałym kontakcie z UE i jest wiele innych podobnych kanałów wymiany poglądów i myśli ze światem.

„Kościół zawsze głosi wiarę w Boga, którego zeświecczona Europa nie zawsze chce przyjąć” – podkreślił sekretarz generalny CCEE.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama