Nowy numer 47/2020 Archiwum

Polacy lubią Kościół

Działalność Kościoła rzymskokatolickiego dobrze ocenia blisko sześciu na dziesięciu badanych (59 proc.), ponad jedna czwarta (28 proc.) ją krytykuje - wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS.

CBOS podkreśla, że od września 2011 roku opinie o Kościele są względnie stabilne. W większości analizowanych grup dominują dobre oceny działalności Kościoła.

Złe opinie relatywnie częściej niż inni wyrażają ludzie mający od 34 do 44 lat, mieszkańcy największych aglomeracji, najlepiej wykształceni, ankietowani z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach per capita, uczestniczący w praktykach religijnych kilka razy do roku i nieuczestniczący w nich wcale, a także badani o lewicowej orientacji politycznej.

W sondażu zbadano także ocenę związków zawodowych. Działalność NSZZ "Solidarność" jest przez tyle samo osób oceniana pozytywnie (30 proc.), co negatywnie (30 proc., od kwietnia spadek o 4 punkty). Opinie o OPZZ również są podzielone, jednak większość badanych krytycznie ocenia funkcjonowanie związków zawodowych skupionych w tej centrali (27 proc. wobec 20 proc.). W porównaniu z pomiarem sprzed dwóch miesięcy przybyło osób niepotrafiących oceniać pracy obu tych organizacji (wzrost po 6 punktów).

Dobre oceny pracy obu central związkowych częściej deklarują osoby zatrudnione w instytucjach publicznych niż w prywatnych firmach, bądź w spółkach właścicieli prywatnych i państwa.

O "S" lepsze zdanie mają ponadto ludzie o prawicowych poglądach politycznych, silnie zaangażowani w praktyki religijne, a także pracujący jako technicy i średni personel oraz robotnicy niewykwalifikowani. Ci ostatni również dość często pozytywnie odnoszą się do działalności OPZZ.

Z kolei stosunkowo wielu krytykujących pracę związków jest wśród mieszkańców największych miast, wśród osób uzyskujących najwyższe dochody, niepraktykujących religijnie, a także wśród respondentów biernych zawodowo zajmujących się domem.

Badanie przeprowadzono w dniach 6-12 czerwca 2013 roku na liczącej 1010 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama