GN 3/2021 Archiwum

Który nie wyjdzie z mody


Apostoł pisze o pozornie nieznaczącej sprawie: „byciu ubranym”.


Pomimo większej dowolności i wolności w ubiorze liczne przepisy ciągle szczegółowo regulują to, co powinni wkładać na siebie osoby wykonujące niektóre zawody. Chociaż mniej obowiązują zwyczaje odnośnie do stroju w życiu prywatnym, to jednak nie przestają one odgrywać znaczącej roli w niektórych sytuacjach. Jeśli nawet z upływem czasu i w różnych krajach tradycje dotyczące ubierania się na ważne okazje i okoliczności mogą być całkiem odmienne, to jednak jest oczywiste, że nigdzie nie wkłada się tych samych strojów na pogrzeby i na wesela. Teksty biblijne dowodzą, że funkcja praktyczna odzienia oraz jego znaczenie symboliczne są ściśle złączone. 

W odróżnieniu od współczesnych powieściopisarzy autorzy biblijni bardzo rzadko podają jakiekolwiek wzmianki o ubiorze. Kilka wyjątków jest jednak bardzo znaczących. Do najbardziej znanych należy szczegółowy opis ubioru Jana Chrzciciela. Już na samym początku historii zbawienia, zaraz po pierwszym grzechu ludzi, dwukrotnie pojawia się informacja o stroju pierwszych rodziców. Wielu czytelników Pisma Świętego pamięta tylko o jednej konsekwencji pierwszego grzechu: wypędzeniu z ogrodu Eden, które symbolizuje utratę stanu pierwotnego szczęścia wynikającego z bliskości Boga. Inne Jego działanie ma pozytywne znaczenie. Lichy strój naprędce zrobiony z gałązek figowych zostaje zastąpiony przez solidny ubiór: Bóg ubiera mężczyznę i jego żonę w odzienie ze skór. W przekładzie greckim po raz pierwszy występuje czasownik, którym posługuje się św. Paweł, kiedy pisze o ubraniu chrześcijan w Chrystusa. To materialne działanie Boga względem pierwszych ludzi ma sens pełniejszy: troszczy się On cały czas o ich życie pomimo oddalenia od Niego i zabezpiecza ich przed niebezpieczeństwami nowego środowiska.

Boża troska o pierwszych ludzi ma znaczenie prorockie. Zapowiada ubranie ludzi w piękno człowieczeństwa Chrystusa, które objawia się w sposób pełny przez Jego zmartwychwstanie. Ten doskonały ubiór nie tylko zapewnia ochronę przed zagrożeniami. Chrzest święty jest ubraniem się w Chrystusa, które sprawia, że stając się podobni do Niego, zostajemy upodobnieni do Jego Ojca. W ten sposób chrzest jest przyjęciem godności dzieci Bożych.•

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama