Nowy numer 49/2020 Archiwum

Ukraina modli się za rodziny

Apel o modlitwę za ukraińska rodzinę wystosował zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskup większy Światosław Szewczuk.

Pamiętając, że bez modlitwy nie ma życia chrześcijańskiego, nie ma silnej rodziny chrześcijańskiej, apeluję do całego UKGK o zjednoczenie się w gorliwej modlitwie do Pana o Boże błogosławieństwo i opiekę dla ukraińskiej rodziny – czytamy w liście, który został odczytany we wszystkich świątyniach Kościoła pod koniec maja.

„Przyszłość należy do tych narodów, w których małżeństwo jest świętością, których życie rodzinne jest czyste i święte! I w takich narodach łatwo znajdujemy ład i siłę. Takie narody dzięki elementarnej sile osiągają dobrobyt. I odwrotnie – naród, który zżera rak niemoralnego życia rodzinnego, taki naród nie może nie tracić swego majątku, nie może nie dojść do upadu!” – przypomniał zwierzchnik grekokatolików cytując list jednego ze swych poprzedników metropolity Andreja Szeptyckiego.

„Troska o rodziny chrześcijańskie i obrona wartości rodzinnych jest dzisiaj szczególnie ważna, ponieważ z wielkim smutkiem obserwujemy, jak w wielu państwach świata podejmowane są próby zniszczenia wartości rodziny i wypaczenia prawdy o niej. Te zgubne tendencje nie mają granic i zagrażają również naszemu społeczeństwu” czytamy dalej w liście. „ (…) grzech nie może być tolerowany, ani tym bardziej propagowany poprzez różne „parady”, popularyzację niemoralności w środkach masowego przekazu, czy wprowadzanie błędnych teorii w proces dydaktyczno-wychowawczy – przypomniał metropolita Szewczuk.

Apel Kościoła greckokatolickiego o modlitwę za rodzinę wpisuje się w działania Kościoła rzymskiego i innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich zaniepokojonych deprecjonowaniem wartości rodziny i próbami zrównania z nią związków homoseksualnych.

Tłumaczenie listu Igor Horków

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama