Nowy numer 49/2020 Archiwum

Pokłosie

Zrzeszenie jest  owocem debat wśród członków komisji synodalnej zajmującej się sprawami kultury, środków społecznego przekazu i nowej ewangelizacji.

Od jesieni ubiegłego roku mieliśmy trzy spotkania. Tworzył się statut i wreszcie zostaliśmy zarejestrowani. Stowarzyszenie „Młyńska” Verum Bonum Pulchrum istnieje i rozpoczyna swą działalność – mówi ks. Piotr Turzyński, jeden z inicjatorów i pomysłodawców zrzeszenia, a zarazem przewodniczący synodalnej komisji. Łacińska część nazwy stowarzyszenia odwołuje się do filozoficznego pojęcia transcendentaliów: verum (tego, co prawdziwe), bonum (tego, co dobre) i pulchrum (tego, co piękne). Posiada je każdy istniejący byt, choć w różnym stopniu, a w sposób doskonały, przekraczając wszystko (to wyraża łaciński czasownik transcendere) tylko Bóg. W tym rozumieniu radomskie stowarzyszenie chce się zajmować kulturą, która bada, tworzy i stara się zachować to, co dobre, prawdziwe i piękne.

Tak o tym stanowi zatwierdzony statut, wskazując pierwszy i najważniejszy z celów: „Działalność na rzecz zachowania dorobku i rozwoju kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej”. Wśród najważniejszych konkretnych zadań Stowarzyszenie „Młyńska” przyjęło organizowanie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Warto nadmienić, że członkowie „Młyńskiej” od szeregu lat angażowali się w organizację tego przedsięwzięcia. – Działalność w ramach stowarzyszenia da nam dużo szersze możliwości – mówią. Obok dni kultury imponująco wygląda lista innych zadań. Jest wśród nich na przykład organizowanie sympozjów, konferencji, wykładów, koncertów, wystaw, przedstawień teatralnych, projekcji filmowych, szkoleń i kursów, spotkań integracyjnych i przyznawanie nagród. W czasie walnego zgromadzenia wybrano pięcioosobowy zarząd oraz trzyosobową komisję rewizyjną. W skład tej ostatniej weszli: Joanna Nagay, ks. Tomasz Pastuszka i ks. Stanisław Piekielnik.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama