Nowy numer 24/2021 Archiwum

Komisje synodalne (tematyczne)

Ks. abp Wiktor Skworc powołał szesnaście komisji synodalnych i dwie podkomisje II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Regulamin synodu stanowi:

§24. .Do zadań komisji synodalnych należy:

 1. identyfikacja i analiza szczegółowych zagadnień będących zakresie kompetencji komisji (ewentualne wątpliwości kompetencyjne rozstrzyga Komisja Główna), zwłaszcza w kontekście:
 • aktualnej sytuacji duszpasterskiej w Archidiecezji (szanse, zagrożenia, zasoby, dobre praktyki itd.),
 • możliwych do określenia wyzwań, stawianych przez współczesny świat,
 • obecnie obowiązujących regulacji prawa lokalnego, zwyczajów i praktyk w Archidiecezji.
Realizacja tego zadania ma w szczególności dokonywać się przez:
 • szczegółową kwerendę, skierowaną do Zespołów Synodalnych (lub innych podmiotów zaaprobowanych przez Komisję Główną),
 • konsultacje ze specjalistami z danej dziedziny (konsultorzy komisji),
 1. ocena obecnej sytuacji w świetle Ewangelii (nauczania Kościoła),
 2. formułowanie propozycji rozwiązań w zakresie prawodawstwa partykularnego, zwyczajów i praktyk,
 3. redagowanie:
 • materiałów koniecznych do prac Zespołów Synodalnych,
 • wstępnych (przeznaczonych do dalszej konsultacji) i końcowych (przeznaczonych do prac plenarnych Synodu) ustaleń,
 • zleconych przez Komisję Główną części dokumentów końcowych Synodu,
 1. uczestnictwo, w miarę możliwości, w działaniach formacyjnych i promocyjnych organizowanych przez Sekretariat Synodu.
« 1 2 3 4 5 »

Marcin Jakimowicz

Dziennikarz działu „Kościół”

Absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Śląskim. Po studiach pracował jako korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej i redaktor Wydawnictwa Księgarnia św. Jacka. Od roku 2004 dziennikarz działu „Kościół” w tygodniku „Gość Niedzielny”. W 1998 roku opublikował książkę „Radykalni” – wywiady z Tomaszem Budzyńskim, Darkiem Malejonkiem, Piotrem Żyżelewiczem i Grzegorzem Wacławem. Wywiady z tymi znanymi muzykami rockowymi, którzy przeżyli nawrócenie i publicznie przyznają się do wiary katolickiej, stały się rychło bestsellerem. Wydał też m.in.: „Dziennik pisany mocą”, „Pełne zanurzenie”, „Antywirus”, „Wyjście awaryjne”, „Pan Bóg? Uwielbiam!”, „Jak poruszyć niebo? 44 konkretne wskazówki”. Jego obszar specjalizacji to religia oraz muzyka. Jest ekspertem w dziedzinie muzycznej sceny chrześcijan.

Czytaj artykuły Marcina Jakimowicza


Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zobacz także