Nowy numer 49/2020 Archiwum

Rząd prosi Sejm o ratyfikację paktu fiskalnego

Rada Ministrów zwróci się do Sejmu o wyrażenie zgody na ratyfikację paktu fiskalnego; na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął uchwałę w tej sprawie - poinformował premier Donald Tusk.

"Dla takich państw jak Polska ratyfikacja paktu fiskalnego umożliwia uczestniczenie w dyskusjach zarówno o przyszłym kształcie strefy euro, jak i o ewentualnych zmianach w samym pakcie fiskalnym, nie nakładając żadnych - podkreślam żadnych - zobowiązań na Polskę, dopóki Polska nie stanie się członkiem strefy euro" - podkreślił Tusk na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

O ratyfikację - za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie - Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej wnosił szef MSZ.

Podpisany 30 stycznia w Brukseli pakt fiskalny wymusza większą dyscyplinę w finansach publicznych, zwłaszcza w państwach eurolandu. Ustanawia on nowe, bardziej automatyczne sankcje za łamanie dyscypliny, w tym nowej reguły wydatkowej. Traktat ma wejść w życie w 2013 r., po ratyfikacji w 12 krajach euro. Polskę będzie obowiązywał dopiero, gdy przyjmie unijną walutę.

Na początku listopada w Sejmie Donald Tusk powtórzył wolę przystąpienia Polski do strefy euro "wtedy, kiedy będzie na to gotowa i kiedy strefa będzie bezpieczna dla każdego jej uczestnika". W związku z tym premier zapowiedział, że pakt fiskalny zostanie zaakceptowany przez rząd i przesłany do ratyfikacji w parlamencie.

W Sejmie sprawa ratyfikacji paktu może napotkać opór części opozycji. W debacie nad niedawną informacją premiera o polityce europejskiej, poseł PiS Krzysztof Szczerski przekonywał, że pakt "jest prawem pozaunijnym, które podszywa się pod wspólnotowy dorobek prawny", burzy ład prawny w Europie, a także dzieli państwa UE na kilka kategorii. Podobne stanowisko zajęli przedstawiciele Solidarnej Polski.

Za ratyfikacją opowiadają się: PSL, Ruch Palikota i SLD. Sojusz zgłaszał jednak wątpliwości co do trybu ratyfikacji.

W marcu Tusk zapowiadał, że jeśli prawnicy dopuszczą taką możliwość, rząd zaproponuje metodę tzw. małej ratyfikacji paktu fiskalnego, opisanej w art. 89 konstytucji. Zakłada ona głosowanie w tej sprawie w Sejmie zwykłą większością głosów. Na takie rozwiązanie nie zgadzają się PiS i SP.

Drugi wariant to zastosowanie trybu opisanego w art. 90 konstytucji (tzw. duża ratyfikacja). Przewiduje on, że jeśli na podstawie umowy międzynarodowej Polska przekazuje organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej, ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację takiej umowy uchwalana jest większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama