W niedzielę Światowy Dzień Misyjny

Potrzebna modlitwa i wsparcie materialne

Całoroczna modlitwa różańcowa w intencji ewangelizacji świata oraz prośba o materialne wsparcie misjonarzy, także polskich, pracujących na wszystkich kontynentach – składają się na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny, który przypadnie w niedzielę 21 października.

Światowy Dzień Misyjny, nazywany też Niedzielą Misyjną, ustanowiony został w 1926 r. przez papieża Piusa XI. Obchodzony jest co roku w przedostatnią niedzielę października, w tym roku 21 października. Tego dnia katolicy na całym świecie w poczuciu solidarności otaczają modlitwą i wspomagają materialnie misyjne dzieło Kościoła.

Papież Benedykt XVI zwraca uwagę, że tegoroczne obchody Światowego Dnia Misyjnego mają szczególne znaczenie. „Upamiętnienie 50. rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, otwarcie Roku Wiary i Synod Biskupów poświęcony nowej ewangelizacji potwierdzają wolę Kościoła angażowania się z większą uwagą i zapałem w ‘missio ad gentes’, aby Ewangelia dotarła aż na krańce ziemi” – czytamy w papieskim orędziu.

Z okazji rozpoczętego niedawno Roku Wiary sekretariat generalny Papieskich Dzieł Misyjnych i Kongregacja Ewangelizacji Narodów kierują do wiernych prośbę o całoroczną modlitwę różańcową w intencji ewangelizacji świata. - Październik – miesiąc różańcowy – to szczególny czas, aby o tej modlitwie przypomnieć – wyjaśnia ks. Tomasz Atłas. Dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych zachęca do niej zwłaszcza osoby starsze i chore, dla których jest ona „niejednokrotnie codziennym towarzyszem”.

Do modlitwy różańcowej w intencji ewangelizacji zachęcają także inicjatywy w poszczególnych krajach. W Polsce jest to m.in. zainicjowana na Facebooku akcja „Róże Różańcowe – zobacz jak to działa”. Chodzi o założenie na tym serwisie społecznościowym grupy do 20 osób, z których każda codziennie odmawia jedną tajemnicę różańca. W ten sposób cała grupa odmawia codziennie cały różaniec. Inspiracją do przeprowadzenia akcji jest obchodzona w tym roku 150. rocznica śmierci Pauliny Jaricot, założycielki Kół Żywego Różańca. Szczegóły na stronie www.facebook.com/rozerozancowe.

Modlitwa różańcowa odpowiada jednemu z dwóch najważniejszych wymiarów Światowego Dnia Misyjnego, jakim jest pomoc duchowa misjonarzom. Drugim wymiarem jest ich wsparcie materialne.

Ofiary składane na tacę w najbliższą niedzielę we wszystkich parafiach świata, również w tych najbiedniejszych, tworzą Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Z zebranych środków utrzymywani są księża i katecheci pracujący na terenach misyjnych – zarówno misjonarze pochodzący z Europy (także z Polski), jak i miejscowi kapłani. Są to bardzo często tereny pierwszej ewangelizacji i to stamtąd pochodzą prośby (w formie konkretnych projektów) o pomoc finansową, kierowane do Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

W ub. roku ofiary zebrane w Polsce wyniosły (w przeliczeniu) 1 mln 139 tys. dol. Przeznaczono je na codzienne utrzymanie misji, w tym pracy katechetów, ewangelizację za pomocą środków audiowizualnych oraz projekty specjalne, głównie remonty kościołów, kaplicy i budynków parafialnych w czterech krajach: Gambii, Liberii, Sierra Leone i Indonezji.

Na całym świecie, w 93 krajach pracuje ok. 2,2 tys. polskich misjonarzy: świeckich, księży, zakonników i zakonnic.

« 1 »