Watykan: Bp Fellay podpisał „preambułę”

Do Watykanu dotarła odpowiedź pozytywna przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X na „preambułę doktrynalną” zaproponowaną lefebrystom 14 września ub. roku jako warunek pełnej jedności z Rzymem – informuje na łamach portalu vaticaninsider Andrea Tornielli. Informację tę potwierdziła Stolica Apostolska.

Tornielli zaznacza, że bp Bernard Fellay naniósł „nieznaczne poprawki”. Zdaniem włoskiego watykanisty w „najbliższych godzinach” informacja ta powinna być potwierdzona oficjalnie. Dodaje, że zaproponowane przez bp. Fellaya poprawki nie mają charakteru „substancjalnego”. Przy okazji przypomina, że Papieska Komisja „Ecclesia Dei” odpowiedzialna za dialog z tradycjonalistami nie chciała publikować „preambuły doktrynalnej”, właśnie ze względu na możliwość wniesienia ewentualnych poprawek.

Obecnie tekst „preambuły” w formie podpisanej przez bpa Fellaya zostanie przedstawiony Benedyktowi XVI. Niewykluczone, że będzie też ona przedmiotem zwyczajnego posiedzenia członków Kongregacji Nauki Wiary, w pierwszej połowie maja. "Natomiast ustanowienie odpowiedniej struktury kościelnej – najprawdopodobniej prałatury personalnej – wymagać będzie jeszcze kilku tygodni pracy dykasterii watykańskich" – twierdzi Tornielli.

Przeczytaj też: Odpowiedź lefebrystów - Watykan komentuje

« 1 »