Ekumenizm jako życie

„Pomódlmy się i my dzisiaj o miłość, abyśmy mogli ją wyrażać nie tylko w takich miejscach jakim jest świątynia, ale również w naszym codziennym życiu.

Podczas spotkania ekumenicznego w cerkwi św. Piotra i Pawła w Wasilkowie, ks. Anatol Hajduczenia powiedział m.in.: „Pomódlmy się i my dzisiaj o miłość, abyśmy mogli ją wyrażać nie tylko w takich miejscach jakim jest świątynia, ale również w naszym codziennym życiu: pomiędzy sąsiadami, swoich miejscach pracy i wszędzie tam, gdzie się spotykamy”. Wspólna modlitwa o jedność chrześcijan odbyła się 19 stycznia w święto Chrztu Pańskiego z inicjatywy proboszcza miejscowej parafii prawosławnej.

W wasilkowskiej cerkwi św. Apostołów Piotra i Pawła nabożeństwo w intencji zjednoczenia chrześcijan odprawił proboszcz tejże parafii- ks. Anatol Hajduczenia, inicjator modlitwy. „Ekumenizm jest częścią najistotniejszej modlitwy błagalnej o to, aby wszyscy chrześcijanie dążyli wytrwale do zjednoczenia. Reprezentujemy różne Kościoły, idziemy różnymi ścieżkami, ale do tego samego celu którym jest Bóg” – powiedział podczas nabożeństwa duchowny prawosławny.

W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan na modlitwę do cerkwi przybyli również kapłani katoliccy z sąsiednich parafii: Wasilkowa, św. Wody i Jurowiec. Obecny był burmistrz miasta Wasilków Antoni Pełkowski.

„O tym, że będą podziały wiedział już Jezus Chrystus, który modlił się podczas Ostatniej Wieczerzy w arcykapłańskiej modlitwie, aby wszyscy byli jedno. Celem takich spotkań jest to, aby bliżej się spotkać, zrozumieć drugiego człowieka, aby w ten sposób wypełniać najważniejsze przykazanie” – przypominał ks. Proboszcz Hajduczenia.

Kapłani obecni na nabożeństwie przyjęli z radością odnowienie dawnej tradycji wspólnych spotkań w Wasilkowie. Zapowiedzieli kontynuowanie wspólnej modlitwy w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, która odbędzie się w przyszłym roku.
 

« 1 »

ks. Zdzisław Karabowicz