Ekumenizm w mieście bez chrześcijan

Tylko wspólne świadectwo chrześcijan różnych wyznań może być znakiem dla zagubionego społeczeństwa – powiedział abp Rainer Maria Woelki.

W rozmowie z Radiem Watykańskim metropolita Berlina stwierdził, że sytuacja w stolicy Niemiec jest tego najlepszym przykładem, ponieważ chrześcijanie są tam w mniejszości. Arcybiskup Berlina wypowiedział się w przeddzień głównych uroczystości Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Niemcy są krajem, w którym rozpoczęła się reformacja, dlatego tak ważny jest tutaj dialog ekumeniczny. Podkreślali to ostatnio bardzo często zarówno przewodniczący episkopatu abp Robert Zollitsch, jak i przewodniczący Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, pastor Nikolaus Schneider.

Dla arcybiskupa Berlina wewnątrzchrześcijański dialog to przede wszystkim wspólne świadectwo w miejscu zamieszkania. W stolicy Niemiec tylko 9 proc. mieszkańców to katolicy, a 18 proc. ewangelicy. Od wielu lat istnieje tu Rada Ekumeniczna zrzeszająca ponad 30 wspólnot i wyznań.

Abp Woelki stwierdził, że chrześcijanie mogą tu przetrwać tylko w jedności: „To oczywiście nie oznacza, że przymykamy oko na to, co nas wciąż dzieli. Jesteśmy świadomi naszych różnic, ale chcemy wspólnie świadczyć o Chrystusie w często zagubionym i zdezorientowanym społeczeństwie”.

Centralne uroczystości Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Niemczech odbędą się 22 stycznia w miejscowości Köthen na terenie diecezji magdeburskiej. Główne motto brzmi: „Wszyscy będziemy przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa” (por. 1 Kor 15, 51-58).
 

« 1 »