Nowy numer 43/2020 Archiwum

Niski przyrost w RFN

Od ponad 40 lat utrzymuje się bardzo niski przyrost naturalny w RFN.

Od 1977 r. na jedną kobietę w Niemczech przypada średnio 1.4 dziecko. Statystyka nie obejmuje dzieci urodzonych w rodzinach migrantów, gdzie przyrost naturalny jest znacznie większy. Z opublikowanych danych Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden wynika, że w 2011 r. urodziło się w RFN 678 tys. dzieci, a więc o 1.9 proc. więcej niż w 2009 r., który był najgorszym, pod względem przyrostu naturalnego, rokiem w powojennej historii Niemiec. W najlepszym pod tym względem roku 1964, urodziło się w RFN milion 400 tys. dzieci. Pod względem przyrostu naturalnego Niemcy zajmują jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Gorszy wynik ma jedynie Polska, gdzie współczynnik dzietności na jedną kobietę wynosił 1,27 oraz Słowenia 1, 2 i Węgry – 1,32. Najwyższą średnią dzietności ma w Europie Irlandia ( 2,07) oraz Francja ( 1.99).  Fatalna sytuacja jest na obszarze b. NRD, gdzie w roku ubiegłym urodziło się tylko 100 tys. dzieci, co oznacza dalszy spadek przyrostu naturalnego w porównaniu z landami zachodnimi. We wschodnich landach w roku ubiegłym 61 proc. dzieci urodziło się w związkach pozamałżeńskich, natomiast w zachodnich landach ta liczba wynosi 27 proc.

« 1 »

Andrzej Grajewski

Dziennikarz „Gościa Niedzielnego”, kierownik działu „Świat”

Doktor nauk politycznych, historyk. W redakcji „Gościa” pracuje od czerwca 1981. W latach 80. był działaczem podziemnych struktur „Solidarności” na Podbeskidziu. Jest autorem wielu publikacji książkowych, w tym: „Agca nie był sam”, „Trudne pojednanie. Stosunki czesko-niemieckie 1989–1999”, „Kompleks Judasza. Kościół zraniony. Chrześcijanie w Europie Środkowo-Wschodniej między oporem a kolaboracją”, „Wygnanie”. Odznaczony Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice, Krzyżem Wolności i Solidarności, Odznaką Honorową Bene Merito. Jego obszar specjalizacji to najnowsza historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, historia Kościoła, Stolica Apostolska i jej aktywność w świecie współczesnym.

Kontakt:
andrzej.grajewski@gosc.pl
Więcej artykułów Andrzeja Grajewskiego

Zobacz także

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się