Gość Zielonogórsko-Gorzowski 24/2021 Archiwum

Wadowice: „Becikowe” dla rodzin wielodzietnych

Wadowice jako jedna z nielicznych gmin w Polsce wypłaca becikowe rodzicom trzeciego i kolejnego dziecka. Z takiego finansowego wsparcia w wysokości 1000 zł skorzystało w ubiegłym roku 115 wielodzietnych rodzin. Zasady te mają obowiązywać na terenie gminy także w tym roku.

Wadowiccy samorządowcy nie ukrywają, że ta forma „gminnego becikowego” ma promować rodziny wielodzietne i stanowić dla nich dodatkową pomoc. W większości gmin ośrodki pomocy społecznej wypłacają rodzinom „becikowe” tylko w ramach przysługującej im pomocy z budżetu państwa.

Od 2005 do 2010 roku wadowicki ośrodek MOPS wypłacał rodzinom zameldowanym na terenie gminy po 1000 zł za każde urodzone dziecko, jednak 2 lata temu wycofano się z tych przepisów i zaczęto wypłacać jednorazową zapomogę za trzecie i kolejne dziecko. W ub. roku gmina wydała na ten cel 123 tys. zł.

Tzw. samorządowe becikowe to zapomoga przyznawana przez gminę z tytułu urodzenia dziecka. Zasady takiego becikowego nie są jednolite na terenie kraju. Zależą bowiem decyzji poszczególnych gmin. Po zapowiedziach rządu o całkowitej likwidacji „becikowego” z budżetu państwa, wiele gmin albo radykalnie zmieniło zasady przyznawania samorządowych zapomóg albo całkowicie wycofało się z tej formy wspierania rodzin.

Tzw. rządowe becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Wynosi ono 1000 zł. Od 1 stycznia 2012 obowiązują przepisy mówiące o tym, że becikowe będzie przyznawane tylko pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia, że kobieta w czasie ciąży przebywała pod opieką lekarską, a pierwsze badanie przeprowadzono u niej przed upływem 10. tygodnia ciąży.

Premier Donald Tusk przedstawił w swoim expose nowe zmiany w przyznawaniu becikowego. Rodzinom, w których dochód przekracza rocznie 85 tys. zł, becikowe ma nie przysługiwać.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama